Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/1/2015

VOV4.K’ho -  Dờp jơnau jà bơh ồng Nguyễn Sinh Hùng kuang atbồ Gơnuar ala mat dà lơgar Việt Nam, ồng Anibal Pereyra kuang atbồ Gơnuar ala mat kơnă bòn lơgar lơgar Uruguay gam geh dơ\ lòt còp ngan ngồn lơgar he. Ngai òr 19/1, tơnơ\ dơ\ bơyai lơh wa\ rò ngan ngồn, ồng Nguyễn Sinh Hùng mờ ồng Anibal Pereyra neh geh dơ\ tìp măt cribơyai broă mờ ki\ jơnau ring bal tam klăc lơh broă bal đah 2 anih lơh broă lơh adăt boh lam. Ưn ngài bơta wa\ rò jơh nùs ngan bơh ồng Nguyễn Sinh Hùng mờ làng bol lơgar Việt Nam dê lời ai mpồl kuang bàng in, ồng Anibal Pereyra đơs tờm, tu\ lơi kung sùm kờn dong lơgar Việt Nam tàm jơh ală broă mờ đơs tờm, dơ\ lòt còp bơh sơn rờp bơh Mpồl dê tus lơgar Việt Nam kờn pơn jăt tai lơh kơ\ kơl jăp bơta gi\t gơ\p lơh bơ yô bal niam bơne\ đah 2 lơgar mờ 2 Gơnuar ala măt dà lơgar. Ồng Anibal Pereyra hơ lơh ngan lơh niam bơta gi\t gơ\p đah 2 lơgar, 2 Gơnuar ala mat dà lơgar tàm ală broă mờ gi\t loh, châu Á tàm hơ\ geh Việt Nam là ù tiah dờng màng tàm ală broă lơh mu\t gơ rờm bal mờ bơtàu tơnguh tu\ do.

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định