Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/8/2020

VOV4.K’ho – Ngai 12/8, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc pà git, lơgar do mờ lơgar Mỹ geh sơn đờm dơ\ tàp ling bal pah nam tàm poh do mơya broă bơyai lơh geh dềt rlau tài ngòt jơnau pơhìn bơtờp kòp Covid-19. Cau sơ pơ\ bơr Bộ Quốc phòng Hàn Quốc pà git, kuang bàng 2 lơgar gam cribơyai bè broă tam gơl broă lam lơh ală dơ\ tàp ling geh lơh bơh ngai 16 tus ngai 28/8 do. Dơ\ tàp ling kờp du\ geh bơta tus bal bơh git nđờ jơt rbô nă ling bơh jơh bal 2 lơgar dê mờ ua\ ngan tơrgùm tàm tơngume pơlam tàp ai lơh pơn yơu tàm ma\i tính rlau mờ pơlam tàp ngan ngồn.

Hàn Quốc mờ Mỹ sùm bơyai lơh ală dơ\ tàp ling bal pah nam tàm bồ nhai 8, mơya nam do tài bơta gơbàn ua\ bơh kòp dờng Covid-19 dê neh lơh gơbàn kal ke tus broă ntrờ` bơh ală ling Mỹ dê.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng