Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/9/2020

VOV4.K’ho - Hìu bơsram Đại học Tây Nguyên pa geh jơnau yal điểm rơwah mu\t bơsram đại học jăt broă lơh rơwah điểm pơrlòng jơh bơsram cấp 3 nam 2020, mờ khà điểm geh bơh 15 tus 22 điểm.

Tàm 34 gah bơsram, hìu bơsram rơwah tàm nam do, gah Y khoa geh khà điểm uă ngan mờ 22 điểm. Gah điều dưỡng; Kỹ thuật xét nghiệm y học geh khà điểm uă dơ\ 2 mờ 19 điểm. Ală gah gam tai geh khà điểm bơh 15 tus 18.5 điểm.

Mìng is bàr gah bơsram Mầm non mờ Giáo dục Thể chất, bơdìh mờ broă rơwah điểm neh geh ai, pal geh điểm ală môn chài rơgơi bơh 5 điểm rơlao hờ đang.

Nam 2020, hìu bơsram Đại học Tây Nguyên di gơlan geh rơwah 3 rơbô 582 nă cau mu\t bơsram. Bơdìh mờ broă rơwah mu\t bơsram jăt broă rơwah điểm pơrlòng jơh bơsram cấp 3 nam 2020, hìu bơsram gam rơwah jăt 3 broă lơh ndai tai.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định