Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/6/2020

VOV4.K’ho-Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh, Kuang atbồ khoa Nhi tổng hợp, Hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên dê pà g^t, khoa gam sơm kòp lơh ngan ai 2 nă cau gơbàn kòp bạch hầu ác tính as sồt plai nùs jroa\ mờ 12 nă cau geh pin gơbàn kòp mờ geh jun tus bơh càr Dak Nông.

                                  Tiah tam cah is mờ sơm ală cau kòp bạch hầu tàm Hìu sơnơm dờng tiah Tây Nguyên

Ală cau gam geh kham kòp tàm dùl tiah ơm tam cah is mờ ai mhàm xét nghiệm. Lài hơ\, tàm bồ nhai 6, khoa nhi tổng hợp kung neh dờp mờ sơm kòp ai 2 nă kơnòm dềt gơbàn kòp bạch hầu. 2 nă cau do ơm tàm Anih tờm Sền gàr mờ dong kờl mpồl bơtìan Nhà May Mắn, kơnhoàl Krông Nô, càr Dak Nông.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Thúy Minh tơngkah, kòp bạch hầu geh bơta bơtờp mhar ngan, gơlik geh ală bơta aniai ngòt rơngơ\t mờ buơn ngan gơbàn chơ\t, ngan là kòp sùm gơlik geh tàm kơnòm dềt hơ đơm 15 sơnam. Den tàng, nàng rcang sơn dră kòp bạch hầu, ală mè bèp pal ai kơnòm dềt c^t sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp tơl làm mờ c^t tơngkah wơl di mờ tu\ tơngai geh sồr.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng