Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/6/2020

 VOV4.K’ho - Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên pa jào 10 rơbô liều sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu ai anih sền gròi kòp tê jê să càr Dak Nông in.

Jơh ală khà sơnơm vaccine do drơng tàm broă kơrian kòp tàm tiah gơbàn kòp dơ\ 2 pa go\ kòp tàm xã Quảng Hoà mờ xã Dak Rmăng, kơnhoàl Dak Glong in.

Anih sền gròi kòp tê jê să càr Dak Nông neh đơng lam gah lơh sơnơm tàm do lơh jăt broă c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp ai mpồl cau bơh 7 tus hờ đơm 40 sơnam in mờ c^t bơtơl tai ai ală mpồl cau gơwèt tàm sơnam c^t sơnơm vaccine rơcang sơndră mờ kòp.

Mpồl lơh broă do kung ai kuang bàng lơh broă tus sền gròi broă c^t sơnơm vaccine bơh kuang bàng lơh sơnơm, gàr niam cồng nha geh uă. Ală cau tìp rềp mờ ală cau gơtìp kòp bạch hầu lài mờ hơ\ neh geh cih măt di tu\ mờ ai sơnơm sơm kòp rơcang lài tus mờ làng bol in.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng