Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/8/2020

Càr Kon Tum:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai geh tu\ ờ hoan geh mhoal trồ tơngai, mho mang mờ mang geh mìu, mìu rah.  Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 31 độ C.

Càr Gia Lai:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai geh tu\ ờ hoan geh mhoal trồ tơngai, mho mang mờ mang geh mìu, mìu rah.  Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Tiah Ceo Reo bơta mrềt duh bơh 24 tus 34 độ C.

Càr Dak Lak:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai geh tu\ ờ hoan geh mhoal trồ tơngai, mho mang mờ mang geh mìu, mìu rah.  Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 21 tus 31 độ C.

Càr Dak Nông:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai geh tu\ ờ hoan geh mhoal trồ tơngai, mho mang mờ mang geh mìu, mìu rah.  Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 20 tus 30 độ C.

Càr Lâm Đồng:

Mhoal tam gơl tus uă mhoal, ngai geh tu\ ờ hoan geh mhoal trồ tơngai, mho mang mờ mang geh mìu, mìu rah.  Càl dềt

Bơta mrềt duh bơh 19 tus 28 độ C.

{òn dờng Dà Làc, bơta mrềt duh bơh 15 tus 24 độ C.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định