Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/7/2020

VOV4.K’ho – Khà cau bơ tờp kòp Covid-19 pah ngai tàm lơgar Mỹ neh gơguh tus khà ua\ ngan rlau jơh, sơr lèt rlau 50 rbô nă cau tàm ngai 1/7 mờ khà cau bơ tờp kòp neh gơguh ua\ wơl tàm 40 bơh tàm khà 50 bang tàm lơgar Mỹ. Dùl khà pal kơ lôi rơcang ngan ndai, hơ\ là 36 bang tàm lơgar Mỹ gam sền go\ khà bơ tờp kòp gam gơguh ua\ bơh ală xét nghiệm Covid-19.

Broă khà cau bơ tờp pa gơguh ua\ ni sơna tàm tơngai lài tàm lơgar Mỹ geh đơs là tài bơh làng bol ờ pơn chèu glòm muh mat halà ờ lơh jat jơnau sồr bè ơm yah mpồl bơtìan. Tus tu\ do, Mỹ kung gam ơm lài tàm dunia bè khà cau bơ tờp kòp Covid-19, mờ khà cau bơ tờp là 2 tơlak 700 rbô nă, rlau 128 rbô nă cau chơt.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng