Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/1/2021

VOV4.K’ho- Dơ\ yal mờ jàu khà jờng Sră báo gùt lơgar bè bơ\t bơtàu Đảng (sơnđan măt Mu\t mơ\ rơmi\t) dơ\ 5 nam 2020 neh geh bơyai lơh tàm mang ngai 13/1 tàm Hà Nội. Nam do, Mpồl bơyai lơh neh dờp geh rlau 1 rbô 700 jơnau cih. Bơta pa bơh Khà jờng nam do dê là uă ngan ală jơnau cih pơyua pơrlòng geh tơngume bè “bơ\t”, krơi mờ ală nam lài geh đơs uă bè tơngume “tam dră”; uă jơnau cih tơrgùm bơ\t bơtàu mpồl kuang bàng geh nùs nhơm niam, geh bồ tơngoh jak, ndrờm pal mờ kơnòl broă. Pal sền ngăc là bơh 5 dơ\ pơrlòng, nam do, Mpồl bơyai lơh Mu\t mơ\ rơmi\t neh yal tơngi\t, săc rwah bal mờ bơta lơh nền jàu khà jờng Dờng màng ai mpồl cau cih jak ngan rlau jơh in.

Nàng geh ală gah yal tơngi\t jơnau loh làng, li la mờ uă ngan bè bơ\t bơtàu Đảng, uă cau cih báo, cau sền swì jơnau báo ală anih lơh broă yal tơngi\t jơnau, sră báo neh kơlôi sơnơng jrô bơta geh ngan ală kơnhoàl ù tiah, gah broă lơh, cih yal wơl bơta geh ngan, ală bơta gam ờ huan jak, di tu\ lơh niam wơl bè ală broă bơh rài kis mpồl bơtiàn dê, kuơmàng là tàm broă lơh bơ\t bơtàu Đảng.

Bơh ală kal ke bơh làng bol dê tu\ ờ geh priă jền bơh tờm kau su tơnơ\ rlau 10 nam geh ai tam wơl tàm càr Sơn La, mpồl cau lơh báo Xuân Thọ mờ Thu Thùy- Anih Jơnau đơs Việt Nam neh lòt jrô, lùp nền mờ cih jơnau “ Kau su Sơn La- Tu\ Kơrnoat krơi is ngan mờ bơta geh ngan”. Cau cih Xuân Thọ pà gi\t, nam 2008, lơh jăt ală Kơrnoat bơh càr Sơn La dê, kấp ủy, gơnoar ătbồ ală kấp tơrgùm rề ơnàng bă ù tam tờm kau su bal mờ gơn kơnờm ờ mìng dong làng bol tơn jơh jơgloh, tơrmù r[ah mờ gơtùi lơh pas tai. Mơya, tơnơ\ 10 nam, bơta krơi sơ [ơi là ală tiah tam kau su gam tìp kal ke. Bơh Jơnau yal chính trị tus Kơrnoat Pơrjum dờng Đảng kấp kơnă hơđơm, kấp hơđang kấp hơđơm tàm Sơn La, ală tiah tam kau su ờ go\ đơs tus broă lơh bơtàu tơnguh tờm kau su. Tàm tu\ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân càr mờ đảng viên tàm Sơn La kơ\p gơn ngan Pơrjum dờng ală kấp, bơdìh mờ broă lơh kuang bàng, broă lơh bơ\t bơtàu Đảng den pal sền swì cồng nha ală Kơrnoat. Tơnơ\ tu\ jơnau cih geh pờ tàm rơdio Anih Jơnau đơs Việt Nam dê, tus tu\ do, càr Sơn La neh geh rơndăp broă lơh tă bơsong ai làng bol in.

Tus tu\ do, kung chờ hờp ngan là Tỉnh ủy Sơn La kung jàu ai Ủy ban Nhân dân càr in geh ală rơndăp broă lơh nàng tă bơsong ai làng bol tam kau su in. Mờ ală bă ù mờ ờ gơdờp nàng tam kau su den càr geh ai wơl te\, jàu wơl làng bol in. Bă ù gam tam ờ hềt geh bơsơ\t kung neh geh ală broă lơh là tam tờm chi ntrờ` kau su gơ in dipal mờ dong làng bol ròng phan, nàng lơh bè lơi lơh geh priă jền ai làng bol tam kau su in.

Tơngume bè bơ\t bơtàu bơyai lơh mpồl kuang bàng bơh ală anih lơh broă chính trị dê lời wơl dùl êt nă cau, lơh broă jak mờ geh cồng nha; bơ\t bơtàu mpồl kuang bàng geh nùs nhơm niam, bồ tơngoh jak, ndrờm pal mờ jơnau sồr kơnòl broă tàm tu\ tơngai pa là tơngume geh uă jơnau cih pơyua Dơ\ pơrlòng khà jờng Mu\t mơ\ rơmi\t nam do tơrgùm cih. Dùl ròt 5 jơnau cih “Jòi cau jak” bơh Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh dê, Kuang ătbồ Mpồl bơ\t bơtàu Đảng, Sră báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam neh lơh loh nùs nhơm, đal gi\t cau jak; ală jơnau gơrềng tus broă săc rwah cau jak…Kuơmàng, tu\ dà lơgar gam ơm tềng đăp tu\ tơngai pa, ngan là Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê gam mờr tus gơ sồr Đảng pal àng sơrdah săc rwah gơ in geh mpồl kuang bàng geh nùs nhơm geh bồ tơngoh jak. Cau cih báo Nguyễn Văn Minh, đơs: Săc rwah cau jak ai dà lơgar in, jơnau kah yau rài bơtau ătbồ lơgar Việt Nam dê den neh geh gơ. Mơya, nàng săc rwah geh cau geh nùs nhơm niam, bồ tơngoh jak, geh bơta kơlôi sơnơng jrô. Hơ\ là bè Bác Hồ neh đơs là, “geh nùs nhơm niam mơkung geh bồ tơngoh jak sơl” den Đảng, Dà lơgar kung gam uă bơta kơlôi sơnơng sơl. Tu\ jơnau cih geh pờ tơlik geh sền gròi. Kuơmàng là ală cau lam bồ geh đau ală gùng dà mờ broă lơh niam ngan rlau jơh nàng săc rwah geh ală cau jak ngan ai dà lơgar in.

Bơh 5 dơ\ pơrlòng khà jờng Sră báo gùt lơgar bè Bơ\t bơtàu Đảng (Mu\t mơ\ rơmi\t), nam do, jơnau cih “Việt Nam rài Hồ Chí Minh- Cih wơl ală jơnau kah yau anih sơ`io rùp dê” bơh mpồl cau cih Gah lơh lơma Tài liệu mờ Lơma Sră báo Nhân dân là jơnau cih geh Mpồl duh broă sền swì dar pơrlòng du\t ndơl yal tơngi\t mờ Mpồl đơng lam Khà jờng Mu\t mơ\ rơmi\t lơh nền jàu Khà jờng Dờng màng. Lơma geh 90 tăp, yal wơl dùl bă geh rơndăp tăp sèng, wil tơl sùm jơh bè ală tu\ bơtàu tơnguh bơh tu\ Kăc màng Nhai Phàm geh cồng nha, bơh bơta đơng lam bơh Đảng Cộng sản Việt Nam dê, crơng gơs dà lơgar Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, pờ tơlik rài Hồ Chí Minh tus tu\ do. Cau cih báo Lê Anh, pà gi\t:

Tơngume bơh ală lơma “Việt Nam rài Hồ Chí Minh- Cih wơl ală jơnau kah yau anih sơ`io rùp dê” lơh loh bơta kuơ kah yau bơh jơnau crơng gơs Đảng ngai 3 nhai 2 nam 1930; bơhiàn kăc mạng, pơnrơ ngan bơh Đảng he dê tàm sùm sùm 90 nam do. Tơl tăp lơma kung đơs nền gơnoar broă, dà kơlhề dờng ngan krơh nùs nhơm bồ tơngoh àng gơcrà ngan bơh Chủ tịch Hồ Chí Minh dê. Bol a` kung kơ\p kờ` bơh tơl tăp lơma bơto bơtê bơhiàn kờ` gơboh dà lơgar nùs nhơm pơ`ìơ să jơi bơtiàn. Mơkung đơs lah wơl ală jơnau jòi kai pơr lơ\ dră mờ dà lơgar đơs bu ba, đơs bơceh jòi jơnau đơs ờ di mờ bơta geh ngan jơnau kah yau kăc mạng dê, đơs bơceh đơs bu ba bè Đảng mờ Dà lơgar.

Bơta pa bơh Khà jờng nam do dê là uă ngan ală jơnau cih gi\t nền jơnau đơs “ai bơta jơh nùs bơtrơh tơlik bơta ờ niam”, “ai bơta niam jùt sang bơta iơh”, sèng akhar cih lời kir sơnrai bơh ală jơnau cih pơyua pơrlòng khà jờng geh tơngume bè “bơ\t”, krơi mờ ală nam lài geh cih uă bè đah tơngume “dră”. Uă jơnau cih bè tơngume bơsram mờ lơh jăt bồ tơngoh, nùs nhơm, broă lơh mờ rài kis Hồ Chí Minh dê, jờng rơ krơh cau niam, broă niam, yal tơngi\t ală broă lơh pa, broă lơh bơceh pa, geh cồng nha geh pràn lơh gơkờ` cau bơyô sền sră mờ cau iăt, cau sền, geh bơta pràn lơh gơrề. Ală jơnau cih pơyua pơrlòng khà jờng neh pà go\ tềl kah bè bơta lơh broă ờ gi\t glar bòl bơh ală cau lơh báo, cau sền swì báo dê; là cồng nha bơh dùl tu\ tơngai lơh broă bơceh pa bềng bơta kal ke, bòl glar, geh tu\ pal kong mờ bơta sơbơng roh tơn.

Ồng Ngô Minh Tuấn, Kuang ătbồ Sră báo Bơ\t bơtàu Đảng, anih lơh broă sùm Khà jờng sră báo gùt lơgar bè bơ\t bơtàu Đảng- Khà jờng Mu\t mơ\ rơmi\t dơ\ 5 nam 2020 đơs nền: Nam 2020 den geh uă broă tơngume li la gơkờ` ngan. Den tàng khà jơnau cih pơyua pơrlòng khà jờng Mu\t mơ\ rơmi\t kung gơguh sơl. Tơngume jơnau cih nam do đơs wơl tơl làm đau dùl pang rùp jơh ală bơta chính trị, lơh sa, niam chài, mpồl bơtiàn, lơh broă mờ lơgar ndai, lơngăp lơngai sền gàr dà lơgar. Khà jờng Mu\t mơ\ rơmi\t dơ\ 5 nam 2020 gơlơh bè dùl nhơm kis dong ai ală cau lơh báo, cau sền swì sră báo in geh tai ală bơta jơh nùs mblàng yal, lơh gơlik bơta cồng nha bơnah Pơrjum dờng Đảng bộ ală kấp wèt tus Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Bơh 5 dơ\ bơyai lơh pơrlòng khà jờng sră báo gùt lơgar bè bơ\t bơtàu Đảng sơnđan măt “Mu\t mơ\ rơmi\t” neh lơh gơlik bơta lơh gơ rề, lơh gơlik bơta pràn kis ai đah sră báo in cih bè broă lơh bơ\t bơtàu Đảng, bơtơl tai bơta pràn, bơta gơn kơnờm ai ală cau lơh báo in tàm ală tu\ lòt mu\t kơlôi sơnơng bơta geh ngan tàm rài kis, cih wơl bơta geh ngan, mơkung geh jơnau đơs tă pơgồp uă bè broă lơh bơ\t bơtàu Đảng.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định