Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/12/2020

VOV4.K’ho- Pa do, tàm hìu lơh broă Chính phủ, Phó Thủ tưóng ồng Vũ Đức Đam, kuang atbồ đơng lam ală gah lơh broă dà lơgar bè kloh niam ờ do ờ dă phan sa đơng lam dơ\ pơrjum Mpồl đơng lam bè broă kloh niam ờ do ờ dă phan sa nam 2020 mờ lơh jăt kơnòl nam 2021.Phó Thủ tướng sồr Bộ Y tế kờ` sền gròi, ală phan sa drơng di tàm satềp Tân Sửu nam 2021.

Bơh bồ nam tus tu\ do, gùt lơgar neh dờp geh 121 dơ\ khih phan sa lơh rơlao 2 rơbô 600 nă cau gơtìp, 30 nă cau chơ\t. Kuơ màng, khà dơ\ gơtìp khih phan sa lơh aniai tàm tiah lơh sa mờ măi mo\k, hìu bơsram, jun bao, chơ\t jê mờ tàm hìu nhă gơguh. Khà cau gơtìp chơ\t tài khih ơlăk geh Metanol kung gơguh.

                                        Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức đơng lam dơ\ pơrjum

Ală kuang bàng đơs, nam 2020, tài gơtìp bơh kòp Covid-19, broă lơh jăt ală broă bè sền gròi bơta niam ờ do ờ dă phan sa gam lơh jăt ndrờm bal mờ pràn bơh Dà lơgar tus mờ ală càr. Jơh ală cau gơtìp tìs geh go\ mờ bơsong mờ uă broă lơh krơi is, gàr niam di mờ adăt boh lam, loh làng, di tu\ tàm anih yal tơng^t, dong kờl làng boll geh jơnau yal nàng rơwah phan sa kloh niam ờ do ờ dă.

Gah lơh broă geh gơnoar neh sền gròi rơlao 400 rơbô hìu, go\ rơlao 58 rơbô hìu tìs bè kloh niam ờ do ờ dă phan sa, lơh glài rơlao 10 rơbô hìu mờ kờp jơh khà priă lơh glài là 48 tơmàn 600 tơlăk đong. Mpồl atbồ drà kă bro gùt lơgar neh sền gròi rơlao 12 rơbô dơ\, lơh glài rơlao 7 rơbô broă tìs bè kloh niam ờ do ờ dă phan sa, lơh glài mờ priă mờr 28 tơmàn đong mờ ku\p khà phan geh rơlao 28 tơmàn 500 tơlăk đong.

Gơrềng tus mờ broă tơnguh broă sền gròi nền nòn broă lơh sa kă bro ngui sơnơm sền gàr phan tam, sơnơm phan ròng mờ ală bơta phan loh broă sa suơn sre, ồng Ngô Hồng Phong, Phó kuang atbồ cục atbồ bơta niam broă lơh sa suơn sre, brê bơnơm, phan tàm dà gơwèt Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn đơs:

Do kung là kơnòl tờm mờ Bộ trưởng neh đơng lam pràn ngan gơrềng tus mờ broă ngui phan lơh broă bơh broă lơh sa suơn sre tàm broă lơh sa suơn sre, brê bơnơm, phan tàm dà lơh bè lơi he geh ală phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre, brê bơnơm phan tàm dà kloh niam ờ do ờ dă.Do kung là kơnòl pah nhai bol a` pơrjum broă sền gàr niam ờ do ờ dă phan sa geh sền wơl pah nhai mìng is kơnòl tàm do.

Gơrềng tus mờ ală phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre, ală kuang bàng tàm mpồl đơng lam đơs là, tus tu\ do, phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre ngui sa tàm lơgar neh rơhời ngui ală khà khà phan geh tăc mờ lơgar bơdìh, ală broă lơh sa.

Broă ngui công nghệ thông tin bơh broă jòi sền wơl, blơi phan tàm internet, tam pà bal broă tơnguh bơtàu niam. Mơya, pal geh ai tơngu me jơh ală phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre, phan sa pal geh jòi g^t 100% anih lơh gơs, bơh tu\ hơ\ pơn jăt tai chồl pràn broă tăc phan tàm internet, kă bro điện tử.

Tàm pơrjum, Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam sồr Bộ Y tế pal gờ` lơh jăt broă sền gròi, lơh gơs mờ ai ngui lơh broă anih yal tơng^t yal bè bơta kloh niam ờ do ờ dă phan sa, tơrgùm jăt tơngai bơh Dà lơgar tus mờ ală càr gơwèt mờ 6 mpồl gah broă gơwèt gơnoar atbồ.

Mờ pơgồp bal nền nòn mờ ală Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương ai lơh broă jơh ală gah gờ` ngan di lah gơtùi. Phó Thủ tướng ồng Vũ Đức Đam sồr:

Di tàm satềp lồi nam is mờ ală satềp lài tàm bơta kòp Covid-19 den tàng broă kờ`, broă blơi phan làng bol dê geh ală tam gơl. Den tàng, pal tam gơl broă sền gròi mờ lơh jăt gờ`. lài do mờr satềp hơ\ sồng l^k lơh broă.

Tàm nam 2021, Mpồl đơng lam sồr ală bộ, gah lơh broă dà lơgar, ală càr, [òn dờng pơn jăt tai kơlôi sơnơng lơh gơs kơrnoăt atbồ kloh niam ờ do ờ dă phan sa, sền wơl, tơn jơh, tàm hơ\ uă ngan là broă mpồl atbồ kloh niam ờ do ờ dă phan sa. Kơlôi sơnơng bơ\t bơtàu mpồl lùp sền jăt gah lơh broă kloh niam ờ do ờ dă tàm phan sa ring bal, niam, geh cồng nha nàng di pal mờ cơ chế atbồ tơnguh tơnơ\ mờ broă sền gròi. Mpồl đơng lam ring bal mờ jơnau đơs bơh Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ geh ală broă đơng lam, cơ chế lơh broă nàng wèt tus tơngu me bơh nam 2021, jơh ală bơta phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre, phan sa ngui tàm lơgar geh ndrờm bal mờ phan sa tăc mờ lơgar bơdìh sơl, ờ geh broă tam cah is.

Tàm 5 nam tus, ală bơta phan geh lơh bơh broă lơh sa suơn sre, phan sa tăc tàm drà, tăc bơh ală anih tam pà mùl màl pal geh jòi go\ anih lơh gơs, ai geh broă chồl pràn kă bro điện tử. Bộ Khoa học mờ Công nghệ pơgồp bal mờ ală bộ, gah lơh broă tơnguh broă dong kờl nàng ală phan geh bơngă pin dờn lơgar Việt Nam geh tơl^k go\ anih lơh gơs.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định