Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/11/2020

VOV4.K’ho - Bu\ neh geh jơnau bơto sồr, tàm xã Đăk Nông, kơnhoàl Ngọc Hồi, càr Kon Tum sơlơ gam geh làng bol đì che tiă gan dà dờng Pô Kô.

                          Bu\ neh geh jơnau bơto sồr, làng bol sơlơ gam đì che tiă gan dà dờng Pô Kô

Geh bơta lơh gơbàn tus mờ broă gơtìp tai broă làng bol kis tàm xã Đăk Nông, kơnhoàl Ngọc Hồi đì che tiă gan dà dờng Pô Kô tài rơcang yồng neh gơtìp mìu dà tih dà cò pơrdô.

Kờ` [uơn tàm broă pơn diang bùm blàng, kơphe tiă gan dà dờng Pô Kô, làng bol kis tàm [òn Tà Pooc mờ Kà Nhảy, xã Đăk Nông neh tă pơgồp bal priă blơi che cáp, ròng rọc nàng crăp tàm bàr đah dà dờng lơh phan pơn diang. Tàm kơnhoàl Ngọc Hồi, càr Kon Tum mìu dà tih dà cò tàm lồi nhai 10 mờ bồ nhai 11 lài do neh lơh 6 nơm rơbàng yồng gơtìp dà cò pơrdô, tơrlah, tàm hơ\ mìng is tàm xã Đăk Nông geh 2 nơm rơbàng yồng pơrgan dà dờng Pô Kô gơtìp dà cò pơrdô.

Tu\ do, gơnoar atbồ kơnhoàl Ngọc Hồi, càr Kon Tum gam bơyai lơh sền wơl ù tiah nàng lơh wơl rơbàng yồng, rơndăp khà priă mờ dan dong kờl bơh gơnoar atbồ nàng gờ` lơh wơl rơbàng yồng nàng [uơn làng bol in tàm broă lòt rê.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định