Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/9/2020

VOV4.K’ho – Tềng đap broă gơlik geh kal ke, jo\ jòng bơh kòp bạch hầu dê, càr Kon Tum neh geh kơrnuat crơng gơs Mpồl đơng lam kấp càr bè rơcang sơndră kòp bạch hầu tàm càr. Jat hơ\, UBND càr Kon Tum crơng gơs Mpồl đơng lam kấp càr rơcang sơndră kòp bạch hầu mờ lam lơh broă cit sơnơm vaccine rơcang sơndră kòp bạch hầu tàm càr.

Bè kơnòl broă, Mpồl đơng lam dong UBND càr, Chủ tịch UBND càr đơng lam, pơlam, pơgồp bal đah anih lơh broă, mpồl lơh broă, ală tiah geh gơ rềng tàm broă rơcang sơndră kòp bạch hầu mờ lam lơh broă cit sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp bạch hầu tàm càr jat di jơnau đơng lam, jơnau pơlam bơh anih lơh broă ờs mờng dê kung bè gơnoar atbồ càr dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định