Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 11/7/2020

VOV4.K’ho - Jăt jơnau yal bơh Sở Y tế càr Kon Tum, 2 nă cau geh sền go\ mờ kòp bạch hầu geh go\ tàm kơnhoàl Đăk Tô mờ [òn dờng Kon Tum tàm ngai 9 nhai 7.

                                 Sền bơta pràn kơl dang să jan cau gơtìp kòp bạch hầu in

Bè hơ\, tu\ do càr Kon Tum gam geh 19 nă cau geh go\ mờ kòp bạch hầu. Tàm hơ\, kơnhoàl Sa Thầy geh 12 nă, kơnhoàl Đăk Tô 6 nă mờ [òn dờng Kon Tum 1 nă.

Bơdìh hơ\ tai, tàm bàr kơnhoàl Đăk Tô mờ Sa Thầy kung gam geh 4 nă cau geh pin gơbàn kòp bạch hầu. Jơh ală cau geh go\ mờ kòp bạch hầu mờ ală cau geh pin gơbàn kòp bạch hầu ndrờm gam geh gah lơh sơnơm tàm ală kơnhoàl, [òn dờng do tam cah is sơm kòp.

Kờp jơh bơh bồ nam tus tu\ do, gùt càr Kon Tum neh dờp geh 25 nă cau geh go\ mờ kòp bạch hầu mờ 12 tiah gơbàn kòp tàm 4 bơh 10 kơnhoàl, [òn dờng, tàm hơ\ geh kơnhoàl Sa Thầy, Đăk Tô, Đăk Hà mờ [òn dờng Kon Tum.

Cau mnlàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng