Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/10/2020

VOV4.K’ho – Tềng đap bơta kòp sốt xuất huyết gơlik geh kal ke, Ủy ban Nhân dân càr Kon Tum neh đơng lam pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet lam lơh ală broă lơh jal mhar rơcang sơndră kòp sốt xuất huyết tàm càr. Gùt càr tu\ do geh rlau 350 tiah geh kòp bal mờ mờr 1 rbô 600 nă cau gơbàn kòp sốt xuất huyết, pơn drờm mờ bal dùl tu\ nam lài gơguh 345 nă.

Tàm pơrjum, bal mờ broă cribơyai ală broă lơh kơryan kòp sốt xuất huyết, Kuang đơng lam bồ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận dà lơgar càr, ală sở, gah broă lơh, ală tiah ndrờm hơ pơrgon chồl pràn broă lơh yal jơnau, mblàng yal mờ sơlơ tơnguh ală broă lơh rơcang sơndră kòp nàng pơgồp bơnah kơryan kòp sốt xuất huyết tàm càr.

Đơs pơn dut pơrjum, Ủy ban Nhân dân càr sồr jơh mpồl lơh broă chính trị pal lơh broă jơh nùs rlau tai nàng sơndră kòp. Ủy ban Nhân dân càr tơngkah, ờ lời gơlik geh cau chơt să tài bơh kòp sốt xuất huyết mờ sồr ală sở, gah broă lơh, ală tiah hơ pơrgon tus jơh nhai 10 nam do, pal kơryan gơtùi kòp sốt xuất huyết tàm càr.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định