Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 12/8/2020

VOV4.K’ho – Tàm càr Kon Tum, bal mờ broă pal lơh ngan jơh pràn rơcang sơndră kòp Covid-19, mpồl kuang bàng lơh sơ nơm kấp hơ đơm tàm ua\ kơnhòal, [òn dờng bơh càr do dê gam pal kơ lôi rơcang sơndră mờ 2 bơta kòp bơ tờp ndai là bạch hầu mờ sốt xuất huyết.

Mblàng yal rơcang sơndră kòp bạch hầu, sốt xuất huyết mờ Covid-19 tàm xã Ngọc Wang

Bơh lồi nhai 7 tus tu\ do, tàm kơnhòal Đăk Hà, càr Kon Tum, mpồl kuang bàng lơh sơ nơm kơnhòal neh pal lơh ngan jơh pràn nàng rơcang sơndră dơ\ le\ bal 3 bơta kòp bơ tờpp là sốt xuất huyết, bạch hầu mờ Covid-19.

Bác sĩ lơh broă tàm anih tam cah is sơm ală cau pin bơ tờp kòp Covid-19 tàm hìu sơ nơm kơnhòal Đăk Hà

Jat Hìu sơ nơm kơnhòal do yal, tàm kơnhòal neh geh 30 tiah geh kòp bal mờ rlau 200 nă cau gơbàn kòp sốt xuất huyết; 7 tiah geh kòp bạch hầu bal mờ 7 nă cau gơbàn kòp. Tu\ do, hìu sơnơm kơnhòal gam tam cah is, sền gròi sơm 5 nă cau pin bơ tờp kòp Covid-19, tàm hơ\ geh 2 nă cau F1. Bal mờ hơ\, sền gròi rlau 700 nă cau gam geh tam cah is rơcang sơndră kòp tơrgùm bal mờ tam cah is tàm hìu.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng