Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/6/2020

VOV4.K’ho- Tàm càr Kon Tum tu\ do geh72% mpồl Đảng kấp hơ đơm neh jơh lơh pơrjum dờng lơh jat di tu\ tơngai broă rơndap lơh neh geh ai. Ngan ngồn kờp tus lồi nhai 5 pa do, neh geh 476/ 660 mpồl Đảng tàm càr Kòn Tum neh jơh lơh pơrjum dờng kấp hơ đơm tơngai lơh broă bơh nam 2020-2025 lơh geh 72% . 

                 Tiah ainh tờm kơnhoàl Tu Mơ Rông tềng đap Pơrjum dờng Đảng bộ kơnhoàl dơ\ 17 

Cồng nha ală dơ\ pơrjum dờng dê neh pồ 2 rơbô 621 nă ủy viên Ban chấp hành; 439 nă ủy viên ban thường vụ; 457 nă bí thư; 486 nă phó bí thư mờ pồ 2 rơbô 383 nă cau ala mat tus bal pơr jùm Đảng bộ kấp hơ đang.

Bè tu\ tơngai pơr jum dờng kấp kơnhoàl mờ ndrờm mờ kơnhoàl, càr Kon Tum rơ wah 2 Đảng bộ kơnhoàl Ia H’Drai mờ Tu Mơ Rông bơyai lơh pơrjum dờng lơh tơr lòng lài. Tus tu\ do, Đảng bộ kơnhoàl Ia H'Drai neh bơyai lơh geh cồng nha pơrjum dờng lơh tơr lòng lài kấp kơnhoàl. Bơh ngai 7 tus ngai 9 nhai 6 tus do, Đảng bộ kơnhoàl Tu Mơ Rông  geh bơyai lơh pơr jùm dờng mờ lơh jat gùng dà lơh tơr  lòng lài pơr jum dờng kấp kơnhoàl pồ tơn Bí thư Huyện ủy.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng