Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 6/2/2020

VOV4.K’ho – Mho ngai 5/2, jơnau yal bơh Sở Y tế càr Kon Tum dê pà git, cồng nha sền mhàm mhar bơh 2 nă cau kòp gam sơm tam cah is tàm hìu sơnơm dờng càr Kon Tum neh ai cồng nha bơ tờp mờ nggù A/H1N1. Broă sền mhar mhàm bơh 2 nă cau kòp (là ùr bơklau) gam sơm tam cah is tàm Hìu sơnơm dờng càr Kon Tum geh lơh bơh Tiah tờm sền gròi kòp jê càr Kon Tum. Cồng nha sền mhàm ai go\, jơh bal 2 nă cau kòp ndrờm bơ tờp nggù A/H1N1. Geh git, cau kòp lài hơ\ lòt lơh broă tàm càr Quảng Tây, lơgar Lo. Tu\ do, pràn să jan bơh 2 nă cau kòp dê ndrờm niam lơm. Ală bơta mhàm kòp gam geh hìu sơnơm càr Kon Tum pơn jat tai pơyua kơp hơđang in sền.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định