Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 25/4/2020

VOV4.K’ho- Ồng Ksor Jan- Bí thư Chi bộ [òn Krái, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, càr Gia Lai dê là cau lam lài lơh jăt Kơrnoat bơh Đảng dê mờ ală srơh tàm pơrlòng tàm [òn lơgar. Ờ go\ di mìng bè hơ\ lơm, ồng gam jơh nùs ngan hòi jà làng bol lơh jăt, pơgồp bơnah bơ\t bơtàu [òn lơgar ngai sơlơ bơtàu tơnguh.

Boh bơr mờ bol a`, ồng Ksor Jan yal: Xã Ia Rbol geh jơnau kờ` lơh jơh ală broă lơh bơ\t bơtàu [òn lơgar pa tàm lồi nam 2018. Mơya, kal ke gơlik tus là phan bơna bơta niam hìu bơsram, cơldu\ bơsram bal mờ hìu pơrjum mpồl bơtiàn tàm uă thôn, [òn gam ờ tơl mờ ờ hềt geh tơl khà. Jăt mờ hơ\, Đảng ủy xã geh gùng dà kơnờm tàm làng bol, hòi jà làng bol pà ù nàng bơ\t bơtàu phan bơna. Bal mờ gơnoar broă là Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol, ồng Ksor Jan neh lam lài pà 1 sàu 6 chuồng ù lơh sa ơm kềng gah hìu duh broă Ủy ban Nhân dân xã dê nàng lơh Hìu bơsram kấp bàr Đinh Tiên Hoàng. Ồng yal wơl: Tu\ hơ\, hìu bơsram pa crơng gơs mờ ờ hềt tơl ù nàng lơh hìu bơsram, Dà lơgar den pal tềm pềr priă jền, ai lài priă jền bơ\t bơtàu den ờ geh priă tơm bơsir wơl. A` sơnơng, he là đảng viên pal làm tam pà bal bơta kal ke mờ gơnoar ătbồ [òn lơgar den tàng a` jơh nùs ngan pà 1 sàu 6 chuồng ù lơh sa nàng lơh hìu bơsram.

Ờ go\ di mìng lam lài pà ù lơm, ồng Ksor Jan gam lời tu\ jiơ lòt hòi jà làng bol tàm [òn lơh bal sơl. Kung tàm nam 2017 sơl, ồng hòi jà hìu bơnhă ồng Ksor Brí pà 3 chuồng ù măt gùng lòt ală xã nàng lơh Hìu bơsram kấp dùl Chu Văn An. Nam 2018, tu\ geh Đảng ủy jàu kơnòl lơh Bí thư Chi bộ thôn Rưng Ma Doan, ồng pơn jăt tai hòi jà hìu bơnhă ồng Nay Ben pà 2 chuồng ù sươn hìu nàng lơh hìu pơrjum mpồl bơtiàn thôn. Lài hơ\, tàm nam 2015, tu\ gam là Bí thư Chi bộ thôn Rưng Ma Rai, ồng Ksor Jan neh uă dơ\ tus hờ hìu jà hìu bơnhă ồng Nay Thúy pà 3 chuồng ù sươn hìu nàng lơh hìu pơrjum mpồl bơtiàn niam bơne\ mờ dờng ơnàng ngan.

Đơs bè bơta mờng chài hòi jà làng bol pà ù, ồng Ksor Jan `o\ bra` mờ đơs: Hìu a` lơh lài pà ù lài. Lơh broă tài bơta kuơ bal bơh mpồl bơtiàn dê den tàng làng bol khi wa\ wờng mờ khi lơh jăt he, [ươn [oài bè hơ\ lơm.

Ờ go\ di mìng ơm wơl tàm broă hòi jà pà ù lơm, ồng Ksor Jan gam là cau lam lài tàm broă tam gơl rơndăp tăp sèng chi tam mờ hòi jà làng bol lơh jăt bal. Pa do, UBND thị xã Ayun Pa lam lơh broă lơh tam tờm gấc tàm ù tiah xã dê. Bulah kuang bàng xã neh hòi jà uă dơ\ mơya làng bol gam pin wil wơl, ờ hềt cau lơi kờ` bài lơh. Mờ gơnoar broă là Bí thư Chi bộ [òn Krái, sền go\ broă lơh tam gấc geh uă bơta gơn kơnờm, ồng Ksor Jan neh geh nùs nhơm is dan tam lài 7 sào. Nàng pơn jờng ồng Ksor Jan mờ tơngguh broă tam gấc tàm xã Ia Rbol, Bí thư thị uỷ Ayun Pa là ồng Thái Thanh Bình neh tă is priă tờm he dê nàng dong kờl ồng Ksor Jan 5 tơlak đong blơi 100 nơm jrong bê tông lơh dra hàu pòl ai tờm gấc in.

 Tàm xã Ia Rbol, ồng Ksor Jan gam geh uă cau gi\t ngan tài bơh krơh hàm kờ` lùp bơsram mờ gi\t ngui bơta jak chài pa tàm broă lơh sa. Mìng is, jơnau ồng sơnam neh dờng mờ 4 nam pa do kung gam kơ\ nùs sơl lòt pơrlòng jơh bơsram kấp pe dà lơgar kung tơl nàng lơh uă cau in sền ngềr ngan. Kah wơl dơ\ pa do ngan rlau jơh tìp ồng lòt pơrlòng, tu\ geh lùp den ồng ờ go\ gơlơh bàs sìl mờ đơs tơn: A` lơh ngan pơđơl pràn pơrlòng nàng geh sră cơng tàng gơkờn jơh bơsram kấp pe nàng lơh krơh ai oh kòn, kòn sau tàm hìu bơnhă in mờ pơndờm pơnđiang oh kòn, kòn sau lơh ngan bơsram sră nàng ngai tơnơ\ do lơh kòn bơnus geh kuơ ai mpồl bơtiàn in.

Đơs bè ồng Ksor Jan, mò Phạm Thị Vân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Rbol, pà gi\t: Ồng Ksor Jan là dùl nă Đảng viên lơh krơh niam, sùm lam lài tàm ală srơh tàm tiah do. {òn Krái geh khà hìu bơnhă ròng kơnrồ uă ngan rlau jơh xã dê. Lơh jăt gùng dà broă lơh bal, ồng Ksor Jan neh bal mờ kuang bàng thôn hòi jà jơh ală hìu bơnhă làng bol ntrờn is wàng ròng phan lik bơdìh rồm hìu rơng mờ geh nggùl khà hìu bơnhă làng bol lơh hìu jă brê, hìu um, sơntèk dơng dà sàng goh ngan. Bol a` gam hòi jà làng bol bơ\t bơtàu [òn Krái gơ gơs là [òn [òn lơgar pa tàm tiah làng bol kòn cau dê.        

Jăt Báo Gia Lai- Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng