Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- Drim ngai 20/1, tàm Hà Nội, Kuang àng [òn dờng Hà Nội bơyai lơh pơrjum lam lơh mờ ai cau lơh broă lơh jat rơndap broă sền gàr lơngap lơngai ờ do ờ dă pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê. Tàm pơrjum, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Kuang atbồ Kuang àng [òn dờng Hà Nội neh yal rơndap broă sền gàr pơrjum dờng Đảng dơ\ 13 bơh Kuang àng [òn dờng Hà Nội dê.

Bơdìh mờ ală mpồl tus bal tơn tàm rơndap broă sền gàr pơrjum dờng, Kuang àng Hà Nội gam tam pà kơ nòl broă ai jơh ală mpồl sơlơ tơnguh tơl broă lơh sền gàr lơngap lơngai ờ do ờ dă tàm bă tiah, tàm gah broă drơng lơh mờ lam lơh sền gròi 100% khà cau lơh broă tàm tơngai geh lơh pơrjum dờng nàng rơcang hòi jà, dong kờl broă lơh sền gàr mờ bơsong broă gơlik geh.

Đơs tàm dơ\ ai cau lơh broă, Thứ trưởng Bộ Kuang àng, ồng Bùi Văn Nam, kuang atbồ Tiểu ban sền gàr lơngap lơngai ờ do ờ dă pơrjum dờng dơ\ 13 Đảng dê sồr Kuang àng Hà Nội pơlam lơh jat tus jơh gùt kuang đơng lam bồ, kuang bàng, cau ling kuang àng càr lơgar tơrgùm ua\ ngan rlau jơh, lời jơh nùs tồr, jơh bơta pràn sền gàr lơngap lơngai ờ do ờ dă drơng bơyai lơh geh cồng nha pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định