Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/9/2020

VOV4.K’ho- Ồng Donald Trump Kuang ătbồ lơgar Mỹ ki\ 2 kơrnoat sồr lơh jăt adat boh lam pa bè sền gàr pràn kơldang să jan ai làng bol in tàm tơngai gơbàn kòp Covid-19 gam geh uă bơta gơbàn kal ke.

Mơya, kuang bàng jak chài gah broă do đơs, do mìng là “gùng dà” nàng kờ` lơh tơnguh tai bơta pin dờn bơh ồng Donald Trump dê gơ wèt mờ cau te\ khà lài mờ dơ\ bơyai lơh te\ khà tàm nhai 11 tus.

2 kơrnoat sồr pa geh Kuang ătbồ lơgar Mỹ ai ngui wèt tus jơnau kờ` sền gàr gơnoar kuơ ai uă cau kòp bơtờp kòp bơh lài in bulah tu\ adat Obamacare gơtìp sơrbì te\.

Bộ trưởng Bộ Y tế mờ drơng broă ơm kis làng bol lơgar Mỹ dê là ồng Alex Azar đơs nền, adat boh lam pa do geh dong làng bol pleh geh ală sră cih priă blơi sơnơm bal mờ khà priă gơguh tai “nisơna” tu\ khi pal ngui ală drơng broă kham sơm kòp bơdìh mờ bảo hiểm.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định