Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Ngai 26/1, ồng Đặng Trí Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh lam bồ mpồl lòt còp, nting săp sa tềp mờ pà phan ai 3 mpồl in tàm 2 kơnhoàl Dà Teh mờ Bảo Lâm in, là: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Dà Teh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bảo Lâm, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Trà Lâm Đồng.

Nam lài, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm Nghiệp Dà Teh neh lơh ngan tàm broă lơh sền gàr brê mờ rơcăng sơndră ồs sa brê. Jơh 3 broă jàu bè khà dơ\, bă brê lơh tìs, bơnah dơm chi koh kơl tìs mờ kơrnoat boh lam ndrờm gơmù mờ geh kơryan. Mpồl neh tam geh mờr 100 lồ brê; sơngka sền gàr rlau 200 lồ brê tam ală nam lài. Lam lơh kơl dơm chi brê tam ală bơta chi geh mờr 2 rbô 500 khối. Priă lơh geh rlau 15 tơmàn 500 tơlak đong.

Di tàm dơ\ do, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân càr Lâm Đồng neh pà phan mờ chờ gờm ală mpồl nam pa lơh geh uă cồng nha pa, lơh sa gơlòt jăt bal mờ sền gàr tiah ơm kis, jơh nùs sền gàr mờ bơtàu tơnguh brê, rơcăng sơndră ồs sa brê tu\ kàl prang gam mu\t tàm tơngai pơhìn ồs sa uă.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định