Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/9/2020

VOV4.K’ho- Tàm Lâm Đồng broă lơh rcang sơn dră kòp bạch hầu gam geh lam lơh tàm uă tiah. 42 rơbô 300 nă kơnòm dềt tàm ală tiah bơh càr dê gam geh c^t sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp bạch hầu bơh tu\ do tus jơh nhai 10 tus do. Anih sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng gam kờp sền, tơr gùm kờp ală cau ờ hềt c^t halà ờ hềt geh c^t tơl làm sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp bạch hầu tàm broă lơh c^t sơnơm rcang sơn dră kòp tàm uă tiah nàng bơyai lơh c^t bơtơl, gàr tơl ai kơnòm dềt in geh c^t wil tơl.

Tàm dơ\ do, Gah lơh sơnơm geh c^t sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp bạch hầu- uốn ván tơr mù liều Td ai 42 rơbô 300 nă kơnòm dềt tàm jơh ală xã, sơnah [òn, thị trấn, ngan là ală kơnòm dềt tàm tiah sar lơgar ngài, tiah ờ hoan g^t mờ broă c^t sơnơm drơng broă làng bo in. Anih sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng tơngkah ală tiah pal lơh ngan hòi jà làng bol jun kơnòm dềt lòt c^t sơnơm vaccine rcang sơn dră kòp bạch hầu, gàr tơl c^t tơl sơnơm vaccine mờ di mờ tơngai c^t.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định