Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 30/9/2020

VOV4.K’ho- Ngai 29/9, gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng yal, tàm kơnhoàl Dà Teh geh tai 2 hìu bơsram sền go\ uă cau kòp jơng tê bơr.

                                      Gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng kham săc rwah kòp jơng tê bơr

Jăt Sở Y tế càr Lâm Đồng dê yal, 2 hìu bơsram sền go\ ală cau kòp jơng tê bơr là hìu bơsram Mầm non Hoạ Mi tàm xã An Nhơn mờ hìu bơsram Mầm non Hương Lâm tàm xã Dà Lây, kơnhoàl Dà Teh.

Mùl màl, bơh kham săc rwah kòp tàm hìu bơsram Mầm non Họa Mi neh sền go\ 8 nă cau kòp tàm ơdu\ Sơn Ca, ai hìu bơsram Mầm non Hương Lâm den sền go\ 4 nă cau kòp tàm ơdu\ Hoạ Mi.

Bal mờ hơ\, bơdìh mpồl bơtiàn geh 3 nă oh dềt geh kham kòp ai go\ cồng nha bơtờp mờ kòp jơng tê bơr.

Tu\ do, Anih tờm gròi sền kòp tê jê să càr Lâm Đồng pơgồp bal mờ anih lơh sơnơm tiah do bơyai lơh kham săc rwah kòp jơng tê bơr ai mờr 1 rbô nă kơnòm bơsram in, mơkung [ồm sơnơm lơh sàng goh tiah ơm kis tàm hìu bơsram mờ hìu bơnhă geh cau bơtờp kòp do.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định