Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/9/2020

VOV4.K’ho- Anih sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng pà g^t, tơnơ\ tu\ sền go\ cau kòp bạch hầu tàm xã Dà Mròng, gah lơh sơnơm neh tus lùp sền dịch tễ mơya tus tu\ do kung ờ hềt g^t sơl bơh lơi bơtờp kòp. Tàm tiah ơm kis sền go\ cau kòp, gah lơh sơnơm neh lơh jat broă kham sac rơ wah tàm mpồl bơtìan ai 320 nă cau in.

Nàng kơryan tiah gơbàn kòp, Anih tờm sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng pơgồp bal mờ gah lơh broă geh gơnoar kơnhoàl Dam Rông nàng pơn jat tai lùp sền mờ jòi g^t ală cau ơm rềp mờ cau kòp. Ai mpồl lơh broă tus [ồm sơnơm lơh kloh khuẩn Cloromin B 0,1% tàm hìu bơnhă geh cau kòp mờ ală hìu bơnhă gùt dar, Hìu sơnơm kơnhoàl Dam Rông, Hìu bơsram kấp pe Dà Tông, anih hìu bơsram Dơng Jri- xã Dà Mròng mờ hìu pơrjum thôn 2, xã Dà Mrông.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định