Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 15/12/2020

VOV4.K’ho- Khà kờp tơngai bơh nam 2017 tus nam 2020, gùt càr Lâm Đồng neh lam lơh ua\ tơngume khoa học mờ công nghệ bè bơtàu tơnguh lơh sa suơn sre, kờp jơh pria\ tă lơh rlau 10 tơmàn đong. Mùl màl, ală tơngume neh ngui geh cồng nha tàm ală tiah lơh sa suơn sre tàm càr Lâm Đồng, bè: Kơ lôi sơ nơng ală broă lơh rơcang sơndră kòp croăn nha virus tàm tờm blơn sut; rơ wah sơntìl atiso geh bơta niam ua\; ngui công nghệ nàng tơnguh bơta pràn lơh is broă lơh sa, tơnguh cồng nha lơh broă.

Pal sền gròi là tơngume “Sền sơ wì broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa suơn sre ngui công nghệ cao tàm càr Lâm Đồng tơngai bơh nam 2014 tus nam 2018”, tu\ do neh mờ gam lam lơh, kờp du\ lơh gơs tàm nhai 10 nam 2021. Tơngume do lơh nàng jă nàng Lâm Đồng ai tơlik ală broă lơh bơtàu tơnguh lơh sa suơn sre công nghệ cao tàm tơngai pa.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định