Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/9/2020

VOV4.K’ho- Bal mờ broă rơcang sơndră mờ kòp Covid-19, gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng gam pal gơtìp mờ ờ uă kòp gơtòp ndai bè kòp bạch hầu, kòp jơng tê bơr mờ kòp sốt xuất huyết.

Pal kah ngan, ală tiah gơtìp kòp den tàm kơnhoàl tiah ngài, cau gơtìp kòp mìng là kơnòm dềt, den tàng broă rơcang sơndră mờ kòp pal geh sền gròi rơlao.

Bơh ngai sơnrờp nam bơsram pa, 11 nă kơnòm dềt bơsram tàm hìu bơsram Mầm non Phù Mỹ (Thị trấn Cát Tiên, kơnhoàl Cát Tiên, càr Lâm Đồng) neh pal ơm ờ lòt bơsram nàng mu\t piam kòp tàm hìu sơnơm tài gơbàn kòp jơng tê bơr. Gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng gam lơh ngan lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp nàng ba` lời kòp gơtòp uă.

                              Kham rơwah kòp jơng tê bơr ai kơnòm dềt tàm [òn dờng Dà Làc in

Mùl màl, tàm ngai 14 nhai 9, tàm hìu bơsram Mầm non Phù Mỹ (Thị trấn Cát Tiên, kơnhoàl Cát Tiên) geh 11 nă kơnòm dềt bơh18 tus 24 nhai gơtìp kòp jơng tê bơr pal ơm ờ lòt bơsram nàng mu\t tàm hìu sơnơm sơm kòp.

Dờp jơnau yal, gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng neh bơyai kham, sền gròi jơh 264 nă kơnòm dềt gam bơsram tàm hìu bơsram Mầm non Phù Mỹ mờ tus tơl hìu ală kơnòm dềt nàng sền gròi mờ lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp gơtòp.

Kung tàm poh lài, tàm hìu bơsram Mầm non Anh Đào (Sơnah [òn 4, [òn dờng Dà Làc) geh g^t nđờ jơ\t nă kơnòm dềt kung pal ơm ờ lòt bơsram tài kòp jơng tê bơr sơl.

Ồng Nguyễn Đức Thuận, kuang atbồ Sổ Y tế càr Lâm Đồng pà g^t, broă di gơlan gơtìp kòp là uă ngan, jơh ală anih lơh broă geh gơnoar bal mờ làng bol ba` sền ờ sơ\p mờ kòp do.

-Gah lơh sơnơm sùm bơto sồr làng bol lài ngan, pal kloh niam tiah kis pah poh, pah ngai. Dơ\ bàr rào tê kloh niam ală oh kòn in lài mờ tu\ sào mờ tơnơ\ mờ tu\ neh jă brê. Dơ\ 3, tu\ geh ală kơnòm dềt gơtìp kòp jơng tê bơr, cau tàm hìu pal tơmù ai kòn dềt tìp bal nàng tơmù bơta gơtòp.

Bơh bồ nam tus tu\ do, càr Lâm Đồng neh dờp geh rơlao 170 nă cau gơtìp kòp jơng tê bơr. Ală cau gơtìpkòp tơrgùm mìng tàm ală kơnhoàl Dà Huoai, Cát Tiên, Bảo Lâm, Đức Trọng, [òn dờng Bảo Lộc mờ [òn dờng Dà Làc.

   C^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu tàm tiểu khu gơwèt Liêng S’Rol, kơnhoàl Dam Rông

Bal mờ broă [ồm sơnơm gơsơ\t vi trùng tàm ală tiah gơtìp kòp, gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng gam chồl pràn broă lam sồr tơnguh jơnau g^t wă làng bol in tàm broă rơcang sơndră mờ kòp jơng tê bơr, tàm hơ\ uă ngan là tàm broă bơto nàng g^t wă ai ală cau pơgru bal mờ cau ròng siam tàm ală hìu bơsram Mần non in.

Tu\ do gam tàm tongai tòm kàl mìu dê, kòp sốt xuất huyết kung gam pơn jăt tai gơguh tàm càr Lâm Đồng. Jăt gah lơh sơnơm càr yal, tus tu\ do gùt càr neh dờp geh rơlao 330 nă cau gơtìp kòp sốt xuất huyết. Kòp gơbàn tàm jơh ală tiah tàm càr, tơrgùm uă ngan tàm ală kơnhoàl Bảo Lâm, Đức Trọng mờ Dà Teh.

Kờ` pleh mờ gơtìp kòp gơbàn uă, gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng neh pơgồp bal nền nòn mờ ală tiah lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp sốt xuất huyết; Mờ chồl pràn broă lam sồr làng bol gơsơ\t kih dà mờ rơcang sơndră mờ sơmăc kăp, go\ gờ` ală cau gơtìp kòp.

Ồng Nguyễn Văn Luyến, Phó kuang atbồ anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng pà g^t:

-Bol a` gam lơh jăt broă sền gròi kih dà, sền gròi sơmăc, vectơ lơh gơtòp kòp. Ală tiah geh vectơ uă bol a` lơh jăt broă [ồm sơnơm gơsơ\t sơmăc, bơto sồr làng bol gơsơ\t kih dà, ba` lời gơtìp kờn dà gùt dar hìu mờ uă ngan là ală phan đơ dà sền gròi nền nòn. Mờ sồr ală hìu k^ hơ bal, jào kuang bàng lơh sơnơm sền gròi tus tơl tơl mpồl hìu nàng sền gròi sùm. Bè broă rơcang sơndră mờ kòp sốt xuất huyết tus tu\ do neh geh sền gròi.

Pa do, gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng pơn jăt tai go\ cau dơ\ 2 gơtìp kòp bạch hầu. Hơ\ là dùl nă kơnòm bơsram ơdu\ 12 hìu bơsram cấp 3 Dà Tông, kơnhoàl Dam Rông.

Tơnơ\ mờ tu\ mu\t piam kòp tàm tiah tam cah is khoa Nội tổng hợp – Nhi – Truyền nhiễm hìu sơnơm kơnhoàl Dam Rông nàng sơm kòp, cau kòp geh ai phan xét nghiệm tàm Viện Pasteur [òn dờng Hồ Chí Minh; cồng nha xét nghiệm geh go\ mờ kòp bạch hầu.

Tu\ do, cau kòp neh geh gah lơh sơnơm càr Lâm Đồng jun tus hìu sơnơm Bệnh Nhiệt Đới [òn dờng Hồ Chí Minh nàng pơhn jăt tai sơm kòp.

Ồng Nguyễn Quốc Minh, kuang atbồ anih tòm sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng pà g^t, tơnơ\ mờ tu\ go\ cau gơtìp kòp bạch hầu pa tàm xã Dà Mrông, gah lơh sơnơm neh bơyai lơh lùp sền bơta kòp tê jê să mơya tus tu\ do kung gam ờ hềt g^t bơh bơta gơtòp.

Tàm tiah go\ cau gơtìp kòp, gah lơh sơnơm neh lơh jăt broă kham rơwah tàm mpồl bơtiàn ai 320 nă cau in. Kờ` kơrian mờ sơndră mờ kòp gơtòp, anih sền gròi kòp tê jê să càr Lâm Đồng neh pơgồp bal mờ gah lơh broă geh gơnoar kơnhoàl Dam Rông nàng pơn jăt tai lùp sền kờ` g^t ală cau neh tìp mờ cau kòp.

Bal mờ hơ\, geh lơh sơnơm tơnguh broă c^t sơnơm rơcang sơndră mờ kòp ală cau  tàm sơnam in di jăt mờ kơrnoăt geh ai, lam sồr làng bol lơh jăt ală broă rơcang sơndră mờ kòp bạch hầu.

Cau mblàng Ndong Brawl

 

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định