Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 9/12/2020

VOV4.K’ho- Tàm càr Lâm Đồng pa sền go\ tai tiah gơbàn kòp jê ndul gơ jroh sur châu Phi dơ\ 2. Ngai 8/12, Gah lơh sa sươn sre Lâm Đồng pà g^t, mpồl sur me 100 nơm bơh ua\ hìu bơnhă ơm tàm xã Triệu Hải, kơnhòal Dà Teh, kòp mờ chơ\t nisơna neh ai cồng nha bơtờp mờ virus kòp jê ndul gơ jroh sur châu Phi. Mpồl lơh broă geh gơ noar neh tơ\p pơrgu\c mpồl sur mờ rơ sìh vôi bòk, [ồm dà sơ nơm gùt dar wàng ròng làng bol dê.

Tơ\p pơr gu\c sur kòp mờ chơ\t

Ồng Phạm Phi Long, Kuang atbồ Chi cục Ròng phan Lơh sơ nơm phan ròng mờ Phan tam dà càr Lâm Đồng pà g^t, gah lơh sơ nơm phan ròng tiah do dê gam kờp sền ai làng bol cih mat, yal mờ hơ bơh tiah blơi sur me tu\ ròng wơl mpồl sur.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định