Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/1/2021

VOV4.K’ho – Pa do, Tiah tờm Văn hóa – Thể thao mờ Du lịch [òn dờng Buôn Ma Thuột neh bơyai lơh pơrlòng đơs then – đờng tính rề ơnàng dơ\ 1. Bulah dơ\ sơn rờp bơyai lơh, mơya pơrlòng neh dờp geh bơta tus bal jơh nùs bơh mpồl cau Tày, Nùng tàm càr Dak Lak dê, mờ ua\ jơnau bơyai lơh niam ngan, geh bơta tơrbo\ bal mờ tìp mat lơh quèng đah ală rài.

Tu\ gam ơm kơp ală mpồl ndai pơrlòng, bi Nông Thị Hường mờ ală cau tàm mpồl pơrlòng đờng tính – đơs then kơnhòal Lak, càr Dak Lak tàp wơl jơnau pơrlòng bơh mpồl he dê. Bi Hường pà git, rlau 10 nam mut tàm càr Dak Lak ơm kis mờ lơh broă sa, sap ntas đờng tính, gùng đơs then bơh [òn tờm dê kung gam sùm geh ală hìu bơnhă cau Tày, Nùng cèng bal mờ ngui bè ờs. 

                                       Ală mpồl pơrlòng sền gròi tus broă bơyai lơh mờ ai lơh pơn yơu

Tu\ klo yal geh bơyai lơh pơrlòng, 9 nă cau gam ơm kis tàm ală thôn tàm xã Dak Nuê, kơnhòal Lak neh bơ tòm wơl gơs dùl mpồl mờ bal mờ gơp pơlam tàp nàng tus bal pơrlòng: “Tu\ mut tàm do ơm kis den kung ơm kis bal mờ ală jơi bơtìan kòn cau ndai den kung kal ke ngan, mơya mờ bơta kờ` gơboh den bol hi kung tàm jà gơp pơlam tàp, lài ngan là tài bơh bơta kờ` gơboh den tàng bol hi tàp tơ nơ\ ală tu\ jơ lơh broă”.

Pơrlòng đờng tính – đơs then [òn dờng Buôn Ma Thuột rề ơnàng nam 2020 geh rlau 100 nă nghệ nhân gơ wèt 8 mpồl pơrlòng bơh [òn dờng Buôn Ma Thuột mờ 7 kơnhòal tàm càr Dak Lak tus bal. Tơl mpồl pơrlòng 5 jơnau gơ wèt ală bơta mpồl đơs pơnđik, đơs pơnđik 2 nă, đơs pơnđik tamya 1 nă, mờ tơngume jờng rơ [òn tờm, dà lơgar, jờng rơ Đảng mờ Bác Hồ kờ` gơboh. Ờ ua\ mpồl gam lơh wơl ală jơnau đơs then yau, bè jơnau pơrlòng “Guh drà trồ” bơn nghệ nhân Nông Thị Vườn tàm [òn dờng Buôn Ma Thuột mờ jơnau pơrlòng “Cốc tính” bơh nghệ nhân Lương Văn Kim tàm kơnhòal Lak dê geh mpồl ai điểm đơs niam bè tơngume mờ bơta niam ràng tơlik.

                                Ua\ mpồl pơrlòng geh bal nghệ nhân dờng sơnam mờ cau kơ nòm să

Mò Hoàng Thị Dung, ơm tàm xã Cuôr Knia, kơnhòal Buôn Đôn yal, mò chờ hờp ngan tu\ geh tus bal pơrlòng dơ\ do. Tơ nơ\ mờr 20 nam ơm ngài [òn tờm, tus tu\ do, hơ\ sồng mò geh kis tàm bơta chờ hờp bơh ală gùng đơs then, sap ntas đờng tính mờng quèng bơh [òn tờm dê, geh sền, geh iat ală sap ntas, bơta chài rơ gơi kòn cau he dê tàm ù tiah kơh bơ nơm Dak Lak: “A` ngoh rơngac ngan, gam đơs pơnđik mờ a` kung gơlơh ngoh rơngac ngan. A` go\ pơrlòng đơs then dơ\ do geh kươ dờng ngan gơ wèt mờ niam chài đơs then, đờng tính bơh kòn cau Tày, Nùng dê. Do kung là dùl tu\ nàng jơh ală oh mi tàm mpồl geh tìp mat, lơh quèng, bơsram đòm jat mờ ală nghệ nhân tàm ală kơnhòal ndai. Mìng is tàm kơnhòal bol hi dê den bơta niam chài rơ gơi kòn cau Tày, Nùng kung ờ tu\ lơi gơtìp roh hui\ tài tơl nă cau ndrờm sơ nơng là pal lơh bè lơi bè sền gàr sùm bơta niam chài rơ gơi he dê, sùm lòt bal mờ ală gùng đơs crih bơh Việt Nam mờ bơh ală jơi bơtìan kòn cau dê”.

Pơrlòng là ngai chờ bơh ală nghệ nhân kờ` gơboh đờng tính, đơs then, kơp kờ` prap gàr mờ tơnguh bơta kươ bơh bơta niam chài rơ gơi do dê tàm càr Dak Lak. Jat jơnau đơs bơh mpồl ai điểm dê, ală jơnau tus bal pơrlòng bulah gam bal hia\, ờ hềt mờng chài, mơya kung gam sền go\ ală mpàng tê teh đờng niam ngan bơh jơh bal mờ cau ùr dê, bơh cau dờng sơnam bal mờ cau kơ nòm să dê. Ờ ua\ mpồl bơyai lơh ai lơh pơn yơu bơceh pa ngan, neh pơgồp bơnah tơnguh bơta kươ niam chài đơs then – đờng tính dê. Tềl lời wơl bơh bơta tàm pơ dờn đah ală rơnàng geh ai tơnggo\ loh làng, bơdìh mờ ală nghệ nhân dờng sơnam gam geh ală cau kơ nòm să ngan mơya bơta chài đơs then mờ teh đờng tính den chài rơ gơi ngan.

Ồng Đoàn Văn Thống, Kuang atbồ Tiah tờm Văn hóa, Thể thao mờ Du lịch [òn dờng Buôn Ma Thuột, pơrlòng geh lơh di tu\ tơngkah ngai UNESCO ngan ngồn dờp lam lơh ngan ngồn then lơh yàng kòn cau Tày, Nùng là phan lời wơl niam chài ờ di phan bơna bơh kòn bơnus dunia dê. Do ờ mìng là bơta chờ hờp bơh ală jơi bơtìan kòn cau geh ngui đờng tính, đơs then bè Tày, Nùng, Thái… mờ gam là bơta chờ hờp bal bơh mpồl bơtìan ală jơi bơtìan kòn cau Việt Nam dê. Den tàng pơrlong sơlơ geh kươ rlau gơ wèt tus mờ mpồl bơtìan kòn cau Tày, Thái, Nùng tàm càr Dak Lak: “Lài ngan là prap gàr ală bơta kươ niam chài bơh làng bol kòn cau dê tàm hơ\ geh kòn cau Tày, Nùng. Dơ\ 2 là bol hi lơh gơlik bơta niam nàng ală nghệ nhân in geh tìp mat, bơsram mờng chài ală tơngume bơceh ală jơnau đơs then nàng di mờ tơngai tu\ do. Mờ bơh pơrlòng dơ\ do dong làng bol kòn cau Tày, Nùng geh bơta nàng pơyua mờ jờng rơ [òn tờm, dà lơgar mờ Bác Hồ kờ` gơboh nàng bơ to bơtê nùs nhơm, bơta kờ` gơboh làng bol in”.

Pơrlòng đơs then – đờng tính rề ơnàng là tu\ nàng ală mpồl geh tìp mat, lơh quèng mờ tơnguh niam rlau tai ală jơnau đơs then, đờng tính. Bơh hơ\, lơh li la tai rài kis nùs nhơm ai mpồl bơtìan cau Tày, Thái, Nùng gam ơm kis tàm càr Dak Lak in.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định