Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Bal mờ gùt lơgar, làng bol kòn cau M’nông tàm Tây Nguyên gam wèt hờ pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê. Bơdìh mờ tàm pơrlòng lơh broă lơh sa, rơcang wă rò sa tềp bơhìan yau chờ hờp, làng bol sùm geh jơnau git wă pơgồp bal mờ mpồl lơh broă geh gơnoar sền gàr lơngap lơngai ờ do ờ dă, pơgồp bơnah tàm cồng ha bơh pơrjum dờng Đảng gùt lơgar dê.

Jơh nùs, duh hồl ngan rlau jơh là ală broă lơh bơh cau kơ nòm să tàm Tây Nguyên dê gam wèt hờ pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê bal mờ ală broă lơh, bơnah broă ngan ngồn. Bi Y Arôn, Bí thư Đoàn Ơruh pơnu xã tiah nhàr dà lơgar Thuận An, kơnhòal Dak Mil, càr Dak Nông pà git: “Gờm chờ pơrjum dờng Đảng, đoàn viên ơruh pơnu xã Thuận An hòi jà làng bol, tơl hìu bơnhă yồng bồng bi nàng gờm chờ pơrjum dờng Đảng lơh geh cồng nha mờ wă rò nam pa. Tàm tu\ kòp Covid-19 gơlik geh kal ke, xã Thuận An geh gùng nhàr dà lơgar, bol hi pơgồp bal mờ Pôs ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar Thuận An, mblàng yal làng bol in git rơcang sơndră, pleh bơ tờp kòp, mơkung lơh glài krà` ală cau lik mờ mut tàm tiah nhàr dà lơgar tìs mờ adat boh lam. Ală ngai mờr tus sa tềp, bol hi kung pơgồp bal mờ mpồl ling kơnhòal Dak Mil pơs wàs gùng lòt sàng goh, dong rơndeh rơndồ lòt rê niam rlau mờ pès nhơt ru\ rơm tàm [òn sàng goh nàng wă rò nam pa”.

Mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar bal mờ làng bol yồng bồng bi dà lơgar gờm chờ pơrjum dờng Đảng

Nùs nhơm chờ hờp ală ngai bồ nam pa 2021, gờm chờ pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê kung ai tơnggo\ loh làng ngan tàm xã tiah ngài Dak Phơi, kơnhòal Lak, càr Dak Lak. Tơnguh bơhìan kac màng bơh xã khin cha jak chài tàm rài tam lơh, làng bol ală kòn cau tiah do sùm git wă tam klac bal, sền gàr lơngap lơngai ờ do ờ dă tàm [òn lơgar.

Ồng Y Krai Cil, kòn cau M’Nông, kra [òn [òn Jie Yuk, xã Dak Phơi ai tơnggo\ nùs nhơm geh kơ nòl he dê gơ wèt tus mờ pơrjum dờng Đảng gùt lơgar bè do: “A` là cau kra [òn den geh mblàng yal làng bol in, tơnơ\ hơ\ tu\ pơrjum làng bol a` mblàng yal bè ngai pơrjum dờng Đảng, tam klac bal sền gàr lơngap lơngai, ờ do ờ dă tàm [òn, dơ\ 2 là rơcang sơndră cau blac pơrlồm, lơh aniai he, mblàng yal làng bol lơh jat niam broă lơh Đảng dê ai tơlik”.

Tàm xã Dak Ndrung, kơnhòal Dak Song, càr Dak Nông, ală ngai do, nùs nhơm gờm chờ pơrjum dờng Đảng gùt lơgar geh ai tơnggo\ mờ dà bồng bi pơrhê sơma` rơmit tàm tơl gơl gùng, tàm ală [òn. Ồng Điểu Khánh Rin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dak Ndrung pà git, tlau 1 nhai do, tàm xã neh geh ua\ broă lơh gờm chờ pơrjum dờng Đảng dê. Ờ mìng tàm pơrlòng lơh broă lơh sa bồ nam pa 2021, mờ gam bơyai lơh ală broă lơh niam chài đơs crih tamya, tàp pràn să jan, lơh gơlik nùs nhơm chờ hờp: “Gờm chờ pơrjum dờng Đảng gùt lơgar, xã Dak Ndrung bol hi kung bơyai lơh nàng nting bơr gờm chờ. Xã kung yal tơnggit, mblàng yal làng bol in git bè broă lơh bơh Đảng, dà lơgar mờ broă dà lơgar dê; mơkung pal sền gàr lơngap lơngai ờ do ờ dă. Bol hi bơyai lơh ală broă lơh niam chài đơs crih tamya. Bal mờ hơ\ là broă lơh tàp pràn să jan, gờm chờ Đảng, gờm chờ sơnam pa. Mùl màl là pơrlòng coh plai, nhơl bơlai đah [òn do mờ [òn ne. Bơh hơ\ dong tìp mat, sơlơ tơnguh nùs nhơm tam klac bal đah ală [òn bal mờ gơp mờ ală mpồl dờp lơh oh mi. Kung bơh hơ\, tơnguh nùs nhơm rơcang ngac mờ bol pơrlơ\ dră blac pơrlồm, sền gàr lơngap lơngai tàm [òn lơgar”.

Ală jơnau đơs crih tamya jờng rơ Đảng dờng màng, Bác Hồ kờ` gơboh

Tàm xã tiah nhàr dà lơgar Quảng Trực, kơnhòal Tuy Đức, gah đơng lam mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar càr Dak Nông pơgồp bal mờ Vietinbank Dak Nông bơyai lơh pơrlòng đơs crih tamya mờ tơngume “Jơnau đơs crih lời ai Đảng in” gờm chờ pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê. Do là broă lơh ngan ngồn pơgồp bơnah cèng wơl nùs nhơm chờ hờp, pơn jờng nùs nhơm kuang bàng, đảng viên mờ làng bol tiah nhàr dà lơgar tàm pơrlòng bơsram, pơlam tàp, lơh broă lơh sa, lơh ngan lơh geh jai pha ală jơnau kờ`, kơ nòl broă bơtàu tơnguh lơh sa- mpồl bơtìan. Tàm dơ\ bơyai lơh, Mpồl ling sền gàr tiah nhàr dà lơgar càr mờ Vietinbank Dak Nông neh pà 60 bơnah phan, 60 nơm bồng bi dà lơgar, 60 pang rùp Bác Hồ ai ală hìu bơnhă geh sră dong kờl bơh dà lơgar, hìu bơnhă kal ke tàm xã Quảng Trực, kơnhòal tiah nhàr dà lơgar Tuy Đức, càr Dak Nông.

Thượng tá Y Thảo Bkrông, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Gah đơng lam ling klàng càr Dak Nông pà git, mpồl ling neh lam lơh dơ\ tàm pơrlòng lơh broă gờm chờ pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê, mờ tơngume “Lơh geh cồng nha pơdơng ai Đảng in”, bal mờ ua\ tơngume, jơnau kờ` mùl màl, geh jơh ală anih lơh broă, mpồl lơh broă, kuang bàng, cau ling jơh nùs ngan lơh jat. Ală broă lơh wèt hờ pơrjum dờng geh kấp ủy, gah đơng lam ală anih lơh broă, mpồl ling tàm càr lam lơh ring bal. Tàm hơ\, broă lơh mblàng yal, bơ to bơtê geh chồl pràn, pơgồp bơnah dong kuang bàng, cau ling git wă ua\ rlau bè gơnoar broă đơng lam bồ bơh Đảng Cộng sản Việt Nam dê mờ bơta kuơmàng bơh pơrjum dờng cau ala mat gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định