Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/9/2020

VOV4.K’ho- Lào pơn jăt tai lam lơh “Rơndăp broă lơh Ătbồ tơrmù [à bơta rềs àr tài bơh trồ prang soăt dà mờ dà tih” nàng kờ` tơrmù [à uă ngan bơta gơrềng ờ niam bơh trồ tiah dê tus mờ broă lơh sa sươn sre mờ rài kis làng bol dê.

Rơndăp broă lơh geh lam lơh nàng kờ` tơrmù [à bơta gơrềng bơh mìu dờng mờ ală dơ\ trồ prang dờng jo\ jòng dê gơ wèt mờ tờm chi tam, mơkung tơnguh uă bơta pràn jak ătbồ rềs àr trồ tiah lơh aniai bơh mpồl bơtiàn dê jăt tàm bơnah priă dong kờl bơh Ngân hàng Bơtàu tơnguh châu Á (ADB) dê kờp priă 36 tơlak 500 rbô dolar Mỹ.

Ală broă lơh tờm bơh rơndăp broă lơh dê, tàm hơ\ geh tơnguh tai cồng nha ătbồ dà bơh broă crăp ơn tai uă măy [ồm tam pà dà drơng broă lơh sa sươn sre tàm bàr pe quận, kơnhoàl tàm càr lơgar Vientiane mờ càr Vientiane in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định