Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 13/8/2020

VOV4.K’ho- Jăt khà kờp geh yal ngai òr (12/8) pà go\, lơgar Anh neh gơtìp tàm bơta ờ pràn uă ngan bơh tu\ ală khà kờp bè broă lơh sa geh dờp tàm nam 1955, tu\ kờp jơh bơta gơguh phan geh lơh tàm lơgar (GDP) tàm quý 2 nam do gơmù tus 20,4% pơn drờm mờ quý 1. Do là khà gơmù tàm dùl quý uă ngan bơh lài tus tu\ do gơwèt mờ broă lơh sa lơgar Anh dê bơh tu\ ală khà kờp geh dờp bơh nam 1955.

Lài mờ hơ\, GDP lơgar Anh tàm quý 1 kung neh gơmù 2,2% mờ broă gơmù tàm bàr quý pơn jăt tơn, lơgar Anh mùl màl mu\t tàm bơta gơtìp ờ pràn. Khà gơmù 20,4% GDP tàm quý 2 lơgar Anh dê là uă ngan tàm khà ală lơgar gơwèt mpồl G7. Bơta tu\ do gam lơh gơtìp rồn bơklơn uă ngan tus mờ chính phủ lơgar Anh, neh lơh Thủ tướng lơgar Anh ồng Boris Johnson pal dờp là ală nhai tềng đăp măt gam kal ke ngan.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng