Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 18/1/2021

VOV4.K’ho- Chính phủ Anh pa ngan ngồn pơyua jơnau jà Thủ tướng lơgar Ấn Độ, ồng Narendra Modi tus bal Pơrjum dờng màng Mpồl ală rài lơh sa bơtàu tơnguh (G7) nam 2021 mờ gơ noar là cau nac geh jà bơh lơgar tờm lơh pơrjum dê. Pơrjum kờp du\ geh lơh tàm lơgar Anh bơh ngai 11 tus ngai 14/6 tus. Tàm nam là lơgar tờm lơh Pơrjum dờng màng G7, lơgar Anh kung pơyua jơnau jà tus kuang đơng lam bồ ală lơgar Australia mờ Hàn Quốc tus bal pơrjum tàm nhai 6 tus kờ` lơh niam rlau tai mờng chài mờ bơta chài lơh broă tàm dơ\ cribơyai. Pơrjum dờng màng G7 tàm nhai 6 tus geh là dơ\ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet sơn rờp bơh mpồl dê tàm pơgap 2 nam do.

Tơngume lơh broă kờp du\ bơh pơrjum dơ\ do dê gùt dar tơngume lơh broă bal nàng git tu\ niam bơtàu tơnguh wơl tơ nơ\ kòp dờng Covid-19, tam klac bal nàng bơt bơtàu rài tơ nơ\ do ring bal rlau, niam rlau mờ pas sơm rlau.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định