Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- Kuang atbồ lơgar Iran ồng Hassan Rouhani ngai òr (20/01) neh hòi jà gơnoar atbồ tus do bơh lơgar Mỹ dê tus wơl mờ jơnau ring bal hạt nhân nam 2015 mờ sơbì ală jơnau lơh glài gơwèt mờ lơgar Iran. Đơs tàm anih sơnđio rùp, kuang atbồ lơgar Iran ồng Hassan Rouhani đơs là, jơnau tu\ do gam tàm lơgar Mỹ. Di lah lơgar Mỹ tus wơl mờ jơnau ring bal hạt nhân nam 2015, lơgar Iran kung g^t jơnau sơl tus mờ ală jơnau hơ bơh lơgar Iran dê tàm hiệp ước.

Ồng Joe Biden, kuang bàng pa guh at gơnoar broă ngai òr (20/01) pà g^t geh tus wơl mờ jơnau ring bal hạt nhân mờ lơgar Iran di lah lơgar do pơn jăt tai lơh jăt nền nòn ală tơngu me tàm jơnau ring bal. Kal ke bơh lơgar Mỹ mờ lơgar Iran neh gơguh bơh nam 2018, tu\ kuang atbồ lơgar Mỹ ồng Donald Trump sơbì jơnau ring bal hạt nhân bơh lơgar Iran mờ mpồl P5+1.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định