Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 14/8/2020

VOV4.K’ho- Lơgar Israsel pa tơnguh bơtàu dùl broă lơh xét nghiệm kòp Covid-19 pa ai geh cồng nha ờ hềt tơl 1 giây. Anih lơh sơnơm Sheba tàm càr lơgar Tel Aviv, lơgar Israel pà g^t, tàm broă tơrlòng lài ngan, dùl bơta phan geh ai bơh tàm bơta ngăc ngar lơh geh gơtùi ai go\ mờ tam cah is virus Sars CoV-2 tàm să jan mờ khà di pal tơn tus 95%.

Cau kòp geh sơnkroh bơr mờ dà boh bè ờs tơnơ\ mờ hơ\ ơn tàm dùl gri dềt. Ală bác sĩ geh sền gròi phan xét nghiệm mờ dùl bơta phan sòl, mờ măi vi tính geh ai tơngo\ cau geh sền gròi gơtìp kòp Covid-19 ha là ờ. Tu\ do, anih lơh sơnơm Sheba gam lơh broă bal mờ anih tơnguh bơtàu phan lơh broă nàng ai phan geh lơh gơs tăc tàm drà kă bro.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định