Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/8/2020

VOV4.K’ho – Lơgar Nhờk mờ lơgar Lo ring bal geh bơyai lơh ală dơ\ cribơyai bè sền gàr lơngap lơngai gùng dà lềng đah 2 lơgar tàm dùl tu\ tơngai dipal tu\ kòp Covid-19 ờ gam bơ tờp ua\. Bộ Ngoại giao lơgar Nhờk pà git jơnau ring bal lơh geh tàm dơ\ pơrjum pờ tơlik tơn tàm internet pa geh lơh, 2 lơgar ndrờm “đơs nền bơta kươmàng bơh broă gàr sùm broă tàm yal jơnau” gơ wèt tus mờ broă tàm dà lềng Hoa Đông.

Jơnau ring bal lơh geh tàm tu\ lơgar Lo sùm ai ơhò kảnh sát dà lềng tus lơh broă tàm tiah rềp bồt Senkaku jat dà Nhờk, halà Điếu Ngư tàm dà Lo. Bồt do tu\ do bơh lơgar Nhờk dê sền gròi, mơya Lo kung yal bơr gơ noar tờm. Đah lơgar Nhờk pà git ală dơ\ cribơyai pa ngan rlau jơh là bơh lơgar Lo sồr.

    Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định