Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 3/8/2020

VOV4.K’ho- Ngai 2/8, Chính phủ lơgar Philippines yal bơr geh ngui wơl jơnau kơrian nền nòn rơlao tàm tiah tàm dơlam mờ gùt dar càr lơgar Manila tàm 2 poh, bơh àng drim gờ` ngai 4 nhai 8, tàm bơta lơgar tàm tiah đah jum măt tơngai lik châu Á do gam gơtìp kal ke kờ` kơrian broă gơtòp bơh kòp Covid-19 tu\ kờp jơh khà cau gơtìp kòp neh rơlao 100 rơbô nă.

Kơrnoăt geh ai tơl^k tơnơ\ jơnau hòi jà tàm ngai 1 nhai 8 bơh 80 mpồl lơh broă ala măt 80 rơbô nă bác sĩ mờ 1 tơlăk nă y tá dê bè broă lơh krà` rlau ală broă lơh sền gròi kòp, tài bơh lơgar Philippines gam ờ jai tàm broă tam dră mờ kòp Covid-19 mờ yal lài bè broă di gơlan gơtìp ờ jai lơh broă bơh ală anih lơh sơnơm tàm lơgar gơ ơm tàm tiah đah jum măt tơngai lik châu Á do dê, tài khà cau kòp pơn jăt tai gơguh uă. Kuang atbồ lơgar Philipines kung tơl^k nùs nhơm pin dờn tàm mpồl cau lơh sơnơm lơgar do dê, hòi jà tơl nă cau lơh sơnơm pal tơnguh nùs nhơm kơ\ dơn, bơta jơh nùs tàm broă lơh nàng tơrgùm jơh pràn ai dơ\ tam dră mờ kòp Covid-19 in.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng