Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 26/12/2020

VOV4.K’ho- Pơn jat tai atbồ krà` cau mut tàm lơgar mờ mhar xét nghiệm jrô ơnàng nàng sền g^t bơta tam gơl să pa (tam gơl să pa bơh virus Sars Cov-2) dilah geh tàm lơgar he dê. Hơ\ là jơnau sồr bơh ồng Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng Chính phủ gơ wèt mờ anih lơh broă geh gơ noar, tu\ đơng lam pơrjum Thường trực Mpồl đơng lam dà lơgar rcang sơn dră kòp Covid-19 geh lơh tàm mho ngai 25/12, tàm hìu lơh broă Chính phủ.

Jat jơnau đơs bơh sơn rờp, bơta bơ tờp gơguh pràn bơh jơi virus tam gơl să pa tàm să jan dê  gơguh pràn 0,4 dơ\. Bal mờ hơ\, bơta pràn gơ đềt tàm să jan bơh jơi virus tam gơl să pa dê pràn rlau mờ jơi virus yau neh lơh tơnguh tai bơta pơ hìn bơ tờp kòp Covid-19 gơguh tus 70%.

Đơs tàm dơ\ pơn du\t pơrjum, ồng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, sồr Bộ Quốc phòng atbồ krà` cau mut tàm lơgar bơh ală mpồng tiah nhàr lơgar gùng ù gờl, gàr niam jơh ală cau mut tàm lơgar ndrờm geh gùng dà broă lơh ai ơm yah ngài jat di mờ jơnau sồr lài mờ tu\ mut tàm lơgar Việt Nam.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định