Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 4/7/2020

VOV4.K’ho- Mỹ gam ai 2 nơm ơhò [làng rơndeh par tus tàp ling tàm dà lềng đah măt tơngai lik tàm tơngai Ling dà lềng lơgar Lo kung gam bơyai lơh ală dơ\ tàp ling gùt dar bồt Hoàng Sa. 2 nơm ơhò [làng rơndeh par USS Ronald Reagan mờ USS Nimitz rcăng bơyai lơh bàr pe dơ\ tàp ling dờng ngan rlau jơh bơh Ling dà lềng Mỹ dê tàm ală nam rềp ndo tàm dà lềng đah măt tơngai lik, sơnđờm bơh ngai 4/7, dùl tu\ tơngai bal mờ lơgar Lo gam bơyai lơh ală dơ\ tàp ling tàm tiah do sơl.

Đơs mờ cau lơh báo, Kuang ătbồ Ling dà lềng lơgar Mỹ dê là ồng George Wikoff pà gi\t, jơnau kờ` bơh dơ\ tàp ling dê là nàng kờ` tơngo\ dùl tềl sơ`io loh làng ai ală cau lơh broă bal mờ ală lơgar jăt Mỹ in là, Mỹ hơ sền gàr bơta lơngăp lơngai mờ kơ\ kơl jăp tàm tiah do in.

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng