Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 1/8/2020

VOV4.K’ho - Ngoại trưởng Mỹ, ồng Mike Pompeo yal bơr geh rề ơnàng ală kơrnoat lơh glài kờ` di tàm tàm 22 gah kim loại lơgar Iran dê, mờ jơnau là tài ală phan do geh ngui tàm ală broă lơh phàu crong ling klàng, hạt nhân mờ phàu ồs bơh lơgar Iran dê.

Jat Ngoại trưởng lơgar Mỹ, ồng Mike Pompeo đơs, ală kơrnoat lơh glài pa là uă ngan rlau jơh gơ wèt mờ gah kim loại lơgar Iran dê.

Ngoại trưởng lơgar Mỹ đơs nền, ală phan geh tac bro mờ lơgar Iran bơh khat dùl broă lơh lơi, geh bal than chì halà kim loại ờ hềt lơh gơlik phan halà gơlik gơs phan bơna geh nggùl, ndrờm geh gơtìp lơh glài lơm.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng