Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/1/2021

VOV4.K’ho- Mang òr 20/1 jat jơ việt Nam, ồng Joe Biden nhe ngan ngồn gơ gơs là Kuang atbồ lơgar dơ\ 46 bơh lơgar Mỹ dê tơ nơ\ 1 dơ\ yal bơr guh at gơnoar broă geh đơs là “geh dùl ờ geh 2” tu\ ờ geh cau at gơ noar broă lài hơ\ là ồng Donald Trump. Dơ\ yal bơr guh at gơ noar broă bơh ồng Joe Biden mờ Phó Kuang atbồ lơgar Mỹ, mò Kamala Harris geh lơh ring niam tàm càr lơgar Washington tàm tu\ bơta lơngap lơngai geh sền gàr kơ\ mờ broă bơyai lơh ờ huan dờng tài bơh kòp Covid-19 mờ ờ niam bè bơta lơngap lơngai. Mìng geh mờr 1 rbô nă nac geh jà tus bal pơn ndrờm mờ khà 200 rbô nă bè ală nam lài, bulah bè hơ\ neh geh tus 25 rbô nă ling rơcang gàr dà lơgar geh ai tus sền gàr lơngap lơngai ai broă do in.

Tơ nơ\ tu\ yal bơr guh at gơnoar broă, mò Kamala Harris neh gơ gơs là cau ùr Phó Kuang atbồ lơgar Mỹ sơn rờp mơkung là cau jơi châu Á  sơn rờp at gơnoar broă do. Tàm tu\ hơ\, tàm jơnau đơs he dê tơ nơ\ yal bơr guh at gơ noar broă, ồng Joe Biden neh hòi jà làng bol lơgar Mỹ tam klac bal tềng đap ală bơta lòng mờ lơgar Mỹ gam pal kong.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định