Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho– Drim 22/10, pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ càr Thừa Thiên-Huế dơ\ 16, tơngai lơh broă nam 2020 tus nam 2025 mut lơh tàm [òn dờng Huế. Tus bal mờ đơng lam tàm pơrjum, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, mò Tòng Thị Phóng jờng rơ ală cồng nha kuơmàng bơh càr Thừa Thiên-Huế dê tàm 5 nam do.

                                Mò Tòng Thị Phóng đơs đơng lam pơrjum Đảng bộ càr Thừa Thiên-Huế

Mò Tòng Thị Phóng sồr pơrjum tơrgùm mblàng lơh loh ală bơta gam ờ niam, hơ\ là: càr geh ua\ bơta pràn, bơta [uơn mơya bơtàu tơnguh ờ hềt dipal mờ bơta pràn. Broă lơh rơndap lài ù tiah mờ atbồ tiah drà ờ hềt jat jơnau kờ` bơtàu tơnguh. Broă lơh prap gàr, lơh niam wơl tiah tềl kah yau ờ hềt geh bơta tam gơl, ờ hềt gơtùi tơnguh ală bơta kuơ niam chài…

Càr Thừa Thiên-Huế pal tam gơl pa pràn kơldang rlau tai bồ tơngoh kơ lôi sơ nơng bơtàu tơnguh lơh sa, bơtàu tơnguh kơ\ kơljap prap gàr ală bơta kươ niam chài, tơnguh ua\ ngan rlau jơh ală bơta [uơn krơi is, bơtàu tơnguh li la ală gah broă drơng ala, tàm hơ\ nhơl chờ là gah lơh sa tờm.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định