Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 22/10/2020

VOV4.K’ho- Mho 21/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, mò Tòng Thị Phóng neh lòt lùp còp làng bol gơtìp hoàc huơr tài bơh mìu dà ko\ dà cò tàm sơnah [òn Hương Sơ, [òn dờng Huế, càr Thừa Thiên-Huế. Phó Chủ tịch Quốc hội, mò Tòng Thị Phóng sồr càr di tu\ dong kờl ală hìu bơnhă geh cau chơt, roh thit ờ hềt jòi bàn tàm mìu dà ko\ dà cò; rơndap anih ơm ai ală hìu bơnhă gơtìp dà cò pơrdô hìu đam, ờ lời ală hìu bơnhă gơtìp jơgloh.

Phó Chủ tịch Quốc hội pà phan làng bol r[ah in

Di tu\ do, Phó Chủ tịch Quốc hội neh lùp còp mờ pà 20 bơnah phan, tơl bơnah geh 25 tơlak đong pà ală hìu bơnhă r[ah tàm Eo Bầu, ơm tàm tiah ntrờ` làng bol tàm tiah 1 gơlang Huế tus ơm kis pa tàm sơnah [òn Hương Sơ. Công đoàn Văn phòng Quốc hội kung tă pơgồp dong kờl làng bol 50 tơlak đong.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định