Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 20/10/2020

VOV4.K’ho- Poh do, bơh ngai 19 tus ngai 25/10 geh tai 6 càr, [òn dờng bơyai lơh pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025, tàm hơ\ geh ală càr, [òn dờng: Ninh Bình, Hưng Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lai Châu mờ Đảng ủy Khối mpồl lơh sa kă bro dà lơgar. Mùl màl, pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ [òn dờng Đà Nẵng dơ\ 22 geh lơh tàm 3 ngai, bơh ngai 20 tus ngai 22/10.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng geh broă rơndap lơh mìng pà sră ai ală cau ala mat tus bal pơrjum in ờ pà khat dùl bơta phan lơi ndai. Kung tàm tu\ tơngai bè do sơl, geh lơh pơrjum dờng Đảng bộ càr Quảng Ngãi dơ\ 20, tơngai lơh broă bơh nam 2020 tus nam 2025. Tus jơh ngai 18/10, gùt lơgar neh geh 50 tàm khà 67 Đảng bộ càr, [òn dờng, Đảng bộ gơ wèt dà lơgar bơyai lơh geh cồng nha pơrjum tơngai lơh broă pa.

Jat broă rơndap lơh bơh sơn rờp, Pơrjum dờng cau ala mat Đảng bộ càr Quảng Bình dơ\ 17 kung geh bơyai lơh tàm poh do sơl, mơya tài mìu dà ko\ dà cò gam tih jơnhua nisơna den tàng Ban Thường vụ Tỉnh ủy neh dan jơnau đơs ơm ing ờ lơh pơrjum nàng tơrgùm bơsong jơnau gơ lời wơl bơh mìu dà ko\ dà cò.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định