Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 19/9/2020

VOV4.K’ho - Drim òr (19/9), tàm Hà Nội, neh bơyai lơh pơrjum Bộ trưởng Tài chính mờ Thống đốc Ngân hàng Dà lơgar mpồl ASEAN+3 dơ\ 23 jăt broă lơh pờ tơl^k tơn tàm internet.

Do là pơrjum kuơ màng ngan tàm ală broă lơh bal priă jền mpồl ASEAN+3 geh lơgar Việt Nam mờ lơgar Nhờk đơng lam bal tàm nam 2020. Tàm pơrjum, ală kuang bàng ring bal pờ ơnàng rơlao tai broă lơh bal priă jền mpồl ASEAN+3, wèt tus dùl tiah tơrgùm bal, geh bal mờ kờl jăp rơlao.

Ală kuang bàng kung neh cri bơyai broă lơh bè bơta lơh sa dờng gùt plai ù mờ tàm tiah do kung bè ală broă lơh nàng rơcang sơndră mờ kòp Covid-19. 

Ală Bộ trưởng mờ Thống đốc Ngân hàng kung sền wơl broă lơh jăt ală broă bơceh lơh broă bal gơwèt broă lơh bal priă jền mpồl ASEAN+3, gùng dà broă lơh jo\ jòng mờ ală broă bơceh lơh broă lơh pa bơh broă lơh bal priă jền mpồl ASEAN+3 mờ ring bal jơnau yal bơr bal bơh pơrjum.

Cau mblàng Ndong Brawl

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định