Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/10/2020

VOV4.K’ho- Drim do (22/10), tàm Hà Nội, Hội đồng Khoa học ală anih lơh broă Đảng dà lơgar bơyai lơh pơrjum cribơyai kuang bàng mờng chài mờ tơngume “Cơ sở lý luận mờ bơta geh ngan sền g^t, lam lơh jat tam gơl mhar broă lơh dà lơgar tàm sră nggal Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê”.

Dùl tàm ală tơngume geh ală kuang bàng tơr gùm mblàng, sền sơ wì tàm pơrjum là broă lơh sa – mpồl bơtìan Việt Nam dê tơngai bơh nam 2011-2020, bơh hơ\ sồr ală tam gơl mhar broă ai tơngai lơh broă bơh nam 2021-2025, bơta wèt sền tus nam 2045. Ngan là pal geh tam gơl mhar bè mpồl cau, do là bơta tờm kuơ màng bơh dà lơgar dê nàng kờ` bơtàu tơnguh dà lơgar sơr băc mhar.

Tàm dơ\ pơrjum ală kuang bàng là ală cau khoa học, kuang bàng jak chài dờng màng, cau jak chài lơh sa kung tơrgùm cribơyai bè ală bơta tờm lơh gơ rềng tus broă sền g^t mờ bơyai lơh jat ală tam gơl mhar broă lơh, jat tàm lý luận geh ngan sền g^t ală tam gơl mhar broă lơh, gùng dà lơh broă sền g^t mờ lam lơh jat ală tam gơl mhar broă lơh tơngai bơh nam 2021-2025 tàm broă lơh 10 nam bơh nam 2021-2030 mờ bơta wèt sền tus nam 2045.

Cau mblàng K’ Hạnh

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định