Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 27/1/2021

VOV4.K’ho- Pơn jăt tai broă lơh broă tàm Pơrjum dờng cau ala măt gùt lơgar dơ\ 13 bơh Đảng dê, mho ngai 26/1, ală cau ala măt cribơyai tàm mpồl bè ală Sră nggal Pơrjum dờng. Cau ala mat Phan Nguyễn Như Khuê, Mpồl cau ala măt [òn dờng Hồ Chí Minh sơ`io loh, tàm jơnau yal chính trị, Dà lơgar neh ai tơlik ală nùs nhơm ờ mìng tơngo\ broă tơn jơh, ai bơta mờng chài mờ là bơta bơtàu tơnguh jơh bal bè đah bồ tơngoh kơlôi sơnơng cribơyai.


Anih pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng Cộng sản Việt Nam dê

Pal sền ngăc ngan là bè broă lơh bơ\t bơtàu Đảng, jơnau yal chính trị neh đơs tus 3 jơnau pa ngan: tàm hơ\ geh bơ\t bơtàu Đảng bè chính trị, bơ\t bơtàu Đảng bè bồ tơngoh mờ bơ\t bơtàu Đảng jơh bal bè nùs nhơm. Pơrjum dờng dơ\ 13 bơh Đảng dê pơn jăt tai bơtơl mờ sền gròi tus kuang bàng, sền broă lơh kuang bàng là tờm.

Kuơmàng, broă lơh kuang bàng neh geh đơs nền là “kuơ màng ngan rlau jơh bơh kuơmàng ngan rlau jơh dê”. Tàm broă lơh kuang bàng, Pơrjum dờng dơ\ do neh đơs tus uă ngan tơngume, tàm hơ\ lòt jrô mờ tơrgùm tàm broă lơh bơ\t bơtàu mpồl kuang bàng geh tơl nùs nhơm niam, pràn jak mờ bơngă pin dờn, lơh geh jơnau sồr bơh kơnòl broă geh jàu dê.

            Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

 

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định