Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 21/11/2020

VOV4.K’ho- Ngai do (21/11), pơrjum dờng màng Mpồl ală rài lơh sa bơtàu tơnguh mờ pa pơn rơ G20 geh mut lơh jat broă lơh pờ tơlik tơn tàm internet mờ bơta đơng lam bơh Kuang đơng lam bồ lơgar Saudi Arabia dê.

Mờ 2 ngai pơrjum, ală kuang đơng lam bồ G20 gam lơh ngan ngui tơl bơta pràn, bơta lơh broă bal nàng gơtùi kơryan kòp Covid-19.

Bơdìh hơ\ tai, kuang đơng lam bồ ală lơgar kung geh cribơyai bè broă lơh bal kă bro, bơcri pria\, lơh sa số mờ bơtàu tơnguh kơ\ kơljap. Tàm jơnau rơcang cih jơnau yal bal, kuang đơng lam bồ ală lơgar G20 kung đơs lài, bơta bơtàu tơnguh wơl lơh sa gùt plai ù tu\ do kung gam ờ ring bal, ờ geh bơta kơ\ kơljap ua\ mờ geh ua\ bơta aniai.

Lài hơ\, ngai 19/11, Kes pria\ jền dunia IMF kung đơs lài, broă lơh sa gùt plai ù digơlan pal kong mờ gơl gùng bơtàu tơnguh wơl bềng kal ke tài gơrềng bơh kòp Covid-19, kờp bal mờ tu\ bơta kơp kơnờm jòi geh sơ nơm vaccine rơcang sơndră kòp gam ngai sơlơ loh làng.

Cau mblàng K’ Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định