Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 28/11/2020

VOV4.K’ho- Ngai 27/11, tàm Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam đơng lam mờ pơgồp bal mờ ală anih lơh broă bơyai lơh Pơrjum sền wơl 5 nam lơh jat jơnau sồr sồ 45 bơh Bộ Chính trị dê bè broă lơh gơ wèt tus mờ cau Việt Nam tàm lơgar ndai tàm tu\ tơngai pa.

Đơs tàm pơrjum, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, ồng Phạm Bình Minh đơs niam ală tă pơgồp ngan ngồn bơh mpồl cau Việt Nam tàm lơgar ndai dê ai broă lơh bơt bơtàu mờ sền gàr dà lơgar tàm tơngai lài. Mùl màl, khà pria\ pơyua bơh lơgar ndai rê hờ lơgar he kờp bơh nam 1993 tus tu\ do geh mờr 175 tơmàn dolar Mỹ, lam Việt Nam gơ gơs là dùl tàm ală lơgar dờp pria\ pơyua bơh lơgar ndai dờng ngan rlau jơh dunia tàm ală nam rềp ndo.

Bulah lơh geh ua\ cồng nha kươmàng, mơya Phó Thủ tướng dờp, broă lơh bè cau Việt Nam tàm lơgar ndai kung gam 2, 3 bơta ờ niam. Den tàng, pơrjum geh pơrya kuơmàng ngan tàm broă cribơyai mờ tă pơgồp jơnau đơs bè gùng dà, broă lơh dờng mờ kung bè ală broă lơh ngan ngồn nàng kờ` chồl pràn dùl bă tơl làm broă lơh bè cau Việt Nam tàm lơgar ndai.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định