Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 23/5/2020

VOV4.K’ho – Bộ Lao động, Thương binh mờ Xã hội pa geh jơnau yal mờ Thủ tướng Chính phủ bè broă lam lơh jat Nghị quyết sồ 42 tơlik ngai 9/4/2020 mờ kơrnuat sồ 15 tơlik ngai 24/4/2020 bè ală broă lơh dong kờl làng bol gơtìp kal ke tài bơh kòp dờng Covid-19. Jat hơ\, tus tu\ do, ală tiah neh ki\ ring bal mat 15 tơlak 800 rbô nă cau gơwèt ală mpồl cau geh dờp broă dong kờl, tàm hơ\ khà cau geh màng mờ dà lơgar, cau geh dong kờl bơh mpồl bơtìan, cau gơ wèt hìu bơnhă r[ah, hìu bơnhă ndrờm bè cau r[ah geh ki\ ring bal là rlau 11 tơlak 800 rbô nă. Cau lơh broă tàm mpồl lơh sa kă bro, cau lơh broă ờ ki\ sră pơrgon lơh broă, hìu bơnhă kă bro jat khà kờp bơh 47 càr, [òn dờng dê là mờr 4 tơlak nă. Kờp jơh khà pria\ neh tă dong kờl ală cau in tus ngai 20/5 là 17 rbô 500 tơmàn đông (ờ hềt kờp pria\ tă tơm bảo hiểm ờ geh broă lơh 2 rbô tơmàn đông).

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định  
Phó Kuang atbồ: Hoàng Trung Dũng