Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 29/10/2020

VOV4.K’ho- Mìu càl rbu\t dờng sồ 9 gam lòt mu\t tàm dà lềng đah măt tơngai lik bal mờ bơta gơrềng tus tàm uă tiah, geh ală cau mờng chài đơs là mìu càl rbu\t dờng pràn, ngòt rơngơ\t. Gơ wèt mờ làng bol Tây Nguyên, mìu càl rbu\t dờng jo\ jòng pơhìn dà ko\ dà cò mờ ngơr bam jrô dà tàm tiah thòng tiah lơyah. Dà ko\ dà cò sùm gơbàn nisơna, gơbàn tàm ù tiah dềt mơya sơbơng roh ngan mờ sùm lơh gơlik ală bơta hoàc hươr kơn jơ\ ngan bè kòn bơnus mờ jơtài. Tơl nă làng bol, hìu bơnhă pal gi\t wa\ nàng rơcăng pleh trồ tiah lơh aniai, lài, tàm mờ tơnơ\ tu\ gơbàn mìu dà ko\ dà cò.

Broă yal lài dà ko\ dà cò gơ jăt uă tàm gùng lòt mờ bơta is rơmis bơh ală jơnau lơh gơlik gơ dê. Dilah mìu bal mờ mìu dờng ngan, gơbàn tàm pơgăp tu\ tơngai ờ jo\ den digơlan lơh gơbàn dà cò. Tàm tu\ hơ\, dilah tu\ tơngai mìu dờng jo\ jòng digơlan lơh dà lìu gan ală gah dà dờng, lơh gơlik dà ko\ tàm bă ù tiah dờng ơning ơnàng. Làng bol pal kah, lài mờ tu\ geh dà ko\, pal sền gròi tus bơta mìu dà tih dờng ngan bơh lài tus tu\ do tàm tiah he gam ơm kis nàng gơtùi rơcăng lài sơndră wơl mờ bơta dà ko\, dà tih.

- Rơcăng lài iăt sền ală jơnau yal pa ngan rlau jơh bè mìu dờng, dà ko\, dà tih tàm sră báo, rơdio, ti vi, ală gah mblàng yal tơngi\t jơnau xã, sơnah [òn dê.

- Geh broă rơndăp lơh tam dră mờ dà ko\ is:

Cih mat ală phan ngui kờ` pal geh bè đèng pil, rơdio, pil, àu mpha ram, ồi tơ\, phan dong kờl să ja`, sơnơm tơm ba, dà hùc ơn tàm khàr mờ phan sa ờ gơtìp mbih.

Rơcăng lài prăp gàr, ntrờ` ală phan bơna, jơtài, sră pơ àr kuơmàng, ơn prăp tàm anih ra` rơsơh, ờdo ờdă.

Rơcăng lài ơn prăp phan sa, phan pal geh.

Bơ\t kơ\ wơl hìu măy nàng gơtùi jai kong mờ dà ko\ dà tih niam rlau. Sền gàr hìu măy bơh broă mơl bềng ală [ào bràs mờ dăp gơ gùt dar hìu, căng tềng mpồng lik mu\t.

Sền gàr dà sàng goh bơh broă ndơl ndơ\p bơr tơrlung dà, sơntèk dà, thùng ơn pơdơng dà…

Kơ\t ơn ơhò plung rơkị tềng anih ờdo ờdă mờ sền gàr niam nàng gơtùi di tu\ ngui tàm ală tu\ gơ jal.

Pal tàm ntoăt pơrlòng mờ tu\ tơngai lòt tơnhàu phan tam tềng kềng gah dà dờng, sươn sre.

Yal mờ gơnoar ătbồ tàm tiah he dê in tu\ sền go\ ală jơnau gơ aniai ờdiơng bơtơ\t, rbòng dà, brong dà…

Tàm tu\ gơbàn dà ko\ dà tih, làng bol pal kah, dà ko\ là sơbơng roh ngan rlau jơh. Mìng mờ 15 phơng dà ko\ gơ hòr mhar neh gơtùi lơh gơ pừ dùl nă cau dờng mờ mìng mờ pơgăp 0,6 thơk dà ko\ neh gơtùi pơrdô geh dùl nơm rơndeh ô tô tơn. Den tàng bè hơ\, pleh lòt jơng halà lòt mờ rơndeh lòt gan ală tiah geh dà ko\.

Tơn chơ\t jơh đèng, gas, dà tu\ dà ko\ mờr tus lìu gơmu\t tàm hìu. Pal pleh ngài mờ anih geh đèng tu\ ơm ntàu tàm dà ko\.

Ơm ing jơh ală broă lơh lơh sa tu\ geh tềl tơngo\ geh dà ko\ dờng.

Ntrờ` jơh măy moh, phan bơna tus ală tiah jơnhoa, ờdo ờdă.

Pal ơm tàm dơlam hìu mờ iăt jăt jơnau sồr bơh gơnoar ătbồ tiah do dê tu\ geh dà ko\ dà tih. Iăt sền ală jơnau yal tơngi\t pa ngan rlau jơh bè bơta mìu dà ko\ bơh ti vi, sră báo, rơdio…

Tơnơ\ tu\ geh dà ko\ dà cò, tơl hìu bơnhă kờp sền wơl ală hoàc hươr bè jơtài, phan bơna să tờm dê, mpồl lơh sa kă bro dê pah tu\ dà ko\ dà cò gơ hoài soăt; pơs wàs dăp tăp sèng wơl hìu đam, hìu măy; lơh niam wơl gùng lòt.

Làng bol pal kah ngan, gàr niam ờdo ờdă tàm tu\ pơs wàs dăp tăp sèng wơl phan bơna jơtài, tài bơh gơ digơlan pơhìn ală jơnau ngòt rơngơ\t mờ dà ko\ dà cò lơh aniai, bè: ală hoàc hươr bè rơndăp lơh ală broă bơ\t bơtàu, [ơ\ [ơl tài bơh jơtài, phan tam gơtìp lề ồm lơh aniai…

Cau mblàng Lơ Mu K’Yến

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định