Ngai lơi kung tam gơl mờ bơsir pa: 17/12/2020

VOV4.K’ho- Bộ Nông nghiệp mờ Phát triển Nông thôn pa geh sră nggal pơyua Ủy ban Nhân dân ală càr tiah kơh bơnơm đah tô dà lơgar, đah tô tàm gùl lơgar mờ Tây Nguyên bè broă rơcang lài sơndră jơgloh, noat mrềt phan ròng in, tơrmù [à hoàc huơr bè ròng phan tàm kàl mrềt prang 2020 – 2021, mơkung gàr niam bơtàu tơnguh ròng phan, lơh gơs broă rơndap lơh nam 2020 – 2021.

Jat hơ\, ală tiah lam lơh dùl ròt ală broă lơh ngan ngồn bè rơcang sơndră jơgloh, noat mrềt ai mpồl phan ròng in, ngan là phan 4 jơng. Mơkung sồr ală mpồl kuang bàng lòt đơng lam tơn, pơlam, sền sơ wì, chul chồl rơcang sơndră jơgloh, noat mrềt; kuơmàng sền gròi tus ală tiah kơh bơnơm, là tiah mờ phan ròng pơhìn gơtìp gơ rềng ua\ tài bơh jơgloh, noat mrềt.

Rơcang lài ngui kes pria rơcang gàr lài bơh [òn lơgar dê nàng drơng broă rơcang sơndră jơgloh, noat mrềt phan ròng in; dong kờl phan bơna, pria\ jền ai ală hìu bơnhă ròng phan r[ah, hìu bơnhă geh sră dong kờl bơh dà lơgar, hìu bơnhă làng bol kòn cau, hìu bơnhă gơtìp hoàc huơr tài càl rbut dờng, dà ko\ dà cò lơh aniai pa do nàng lơh kơ\, cang wàng ròng mờ blơi phan siam bơ tơl phan ròng in.

Cau mblàng K’Duẩn

GAH PỜ TƠLIK JƠNAU ĐƠS DÀ KÒN CAU VOV4 TÀM TÂY NGUYÊN
Hìu lơh broă : 19A, Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột, Daklak.
Kuang atbồ: Vũ Hải Định